Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gi flere unge det nødvendige håndlaget

Hvis ambisjonen er mer sirkulærøkonomi og å ta vare på bygningsarven, må man gjøre som Fortidsminneforeningen – se framover.

Når det skal skapes nye, grønnere arbeidsplasser for framtida er det nødvendig også ed gammel håndverkskunnskap og kompetanse på bygningstradisjoner. Foto: Lars Kristian Steen
Når det skal skapes nye, grønnere arbeidsplasser for framtida er det nødvendig også ed gammel håndverkskunnskap og kompetanse på bygningstradisjoner. Foto: Lars Kristian Steen

For å ivareta norsk byggeskikk, håndverkstradisjoner og ikke minst fysiske, gamle bygninger, må det kompetanseoverføring til. Det må rekrutteres nye generasjoner til å overta kunnskapen om materialer, stilarter, arkitektur og bruken av eldre redskap.

Gjennom et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen og Sparebankstiftelsen DNB er planen nå å gi byggfagelever i videregående skole, lærlinger og unge håndverkere mulighet til mer og bedre opplæring i tradisjonshåndverk.

Under paraplyen “Håndlag” skal det skapes en læringsarena for hele landet, der 15 millioner kroner skal brukes over fem år for å inspirere og rekruttere dem som skal ta hånd om den norske bygningsarven framover.

Med stadig større oppmerksomhet rundt sirkulær økonomi, er det nødvendig å øke kompetansen om reparasjoner og ombruk framfor bruk og kast. Gjenbruk blir en viktigere del av en mer bærekraftig industri, som også omfatter byggenæringa.

Dette er sentralt når det skal skapes nye, grønnere arbeidsplasser for framtida. Mens håndverkskunnskap og kompetanse på bygningstradisjoner gjennom historien er blitt overført fra generasjon til generasjon, fra foreldre til unger, er flere fagområder i dag utryddingstruet. Det trengs nye arenaer for at kunnskapen ikke skal forsvinne.

Siden 2016 har satsingen “Kulturminner for alle” gitt 185 istandsettingsprosjekter pengestøtte, i tillegg til at workshops og kurs har gitt unge mennesker kunnskap om gamle håndverkstradisjoner. Lærlinger og håndverkerelever har fått stipender og blitt viktige ambassadører for ivaretakelse av den fysiske kulturarven.

Ambisjonen til Fortidsminneforeningen er nå at “Håndlag” skal ta opp denne tråden når det starter i april. De vil etablere en nasjonal læringsarena med kurs og samlinger der ulike håndverkere er formidlere innenfor sine respektive fag, enten det er muring, lafting, kledningshøvling eller taktekking.

Samfunnet har behov for dyktige fagfolk med yrkesutdanning. Hjerleid handverksskole på Dovre har et landsdekkende utdanningstilbud og opplever i år rekordstor søkning nettopp til praktiske yrkesfag. Særlig er det interesse for å jobbe med tre, sier rektor Helle Hundevadt, som mener det er godt nytt for rekrutteringen til håndverksfagene.

Tydelige satsinger med mulighet for workshops og stipender er viktige av flere grunner. De kan inspirere unge til å ta steget i en utdanningsretning innen håndverksfag. Samtidig handler det om noe større – om overlevelsen og videreføringen av den norske kulturarven.

I tillegg bidrar det til å videreutvikle og forankre en nødvendig grønnere, sirkulær økonomi med større vekt på kvalitet, ombruk og reparasjoner. Det er framtidsrettet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ny vår for Nesna