Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Går på tilliten løs

De politiske partiene bør interessere seg mer om integritet. Utvekslingen av folk mellom politikk og PR-bransje går på tilliten løs.

Løfte: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lover å ikke rekruttere folk fra PR-bransjen til regjeringer Sp sitter i. Foto: Siri Juell Rasmussen

Norsk politikk har lenge vært en rekrutteringsarena for de store kommunikasjonsbyråene. Dette er selskaper som tar godt betalt for blant annet å hjelpe sine kunder til å påvirke politiske prosesser.

Et stortingsvedtak som går "riktig vei" kan være av uvurderlig økonomisk verdi for enkeltselskaper eller næringer. Politiske vedtak kan endre rammevilkår for næringsdrift, enten gjennom bevilgninger eller satsninger, eller ved lovreguleringer som påvirker virksomheten.

Det er forståelig at politikere er ettertraktet i denne bransjen. Drevne politikere har gode samfunnskunnskaper, kjenner maktas irrganger og har et stort kontaktnett. En av ti i det rødgrønne regjeringsapparatet som gikk av i 2013, startet mer eller mindre umiddelbart i PR-bransjen.

Denne utvekslingen har ikke avtatt. Statsminister Erna Solbergs nærmeste medarbeider gjennom mange år, statssekretær Sigbjørn Aanes, meldte nylig overgang til First House, som seniorrådgiver og partner.

At politikere går rett over til PR-bransjen er problematisk nok i seg selv. I disse nye stillingene kan de for eksempel dra nytte av personlige relasjoner de har opparbeidet gjennom sine tidligere politiske tillitsverv. Likevel er det vanskelig å se for seg et yrkesforbud for avgåtte politikere.

Annonse

Det er imidlertid verre når døra går den andre veien, når partiene rekrutterer folk til toppverv fra PR-bransjen. I fjor skrev VG at 11 personer i den politiske ledelsen i regjeringen - deriblant justisminister Tor Mikkel Wara, har bakgrunn fra PR-byråer.

Folk som har tatt betalt for å påvirke politiske prosesser blir satt i sentrale posisjoner hos den utøvende makt uten at vi engang vet hvem som var kundene deres i PR-byråene. Det rokker ved tilliten til politiske prosesser og til politikerne som sådan.

Som om dette ikke er nok, takker Ida Lindtveit Røse ja til en jobb i First House samtidig som hun stiller til valg som KrFs førstekandidat i Viken. Hun skal altså være politiker og påvirkningsagent samtidig. Det er selvsagt helt uakseptabelt.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lover i Klassekampen at han aldri skal hente folk fra PR-byråer til regjeringer der Sp er med. Det er fornuftig, og det er å håpe at flere politiske ledere tar inn over seg at denne runddansen mellom politikk og PR-bransje går på både tillit og omdømme løs.

Heller ikke Sp har helt rent mel i denne posen, i 2012 ble Erlend Fuglum rekruttert rett fra First House til statssekretærjobb for Liv Signe Navarsete. Nå ser det ut til at Sp har skjønt hvor uklokt det var. Det er god plass til flere selverkjennelser i norsk politikk på dette feltet.

Oppsummert

Rekrutteringsarena

1 PR-bransjen rekrutterer systematisk avgåtte politikere til byråene sine, hvis oppgave nettopp er å påvirke politiske prosesser.

Verre

2 Enda verre er det at regjeringsapparatet rekrutterer sitt mannskap fra PR-byråene.

Begge deler

3 Som om dette ikke er nok, har KrFs toppkandidat i Viken takket ja til en jobb i First House.

Neste artikkel

Avvikling av pelsdyrnæringen utløser full erstatning