Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fusjon fra skogbunnen

Skogeierne på Østlandet slår seg sammen. Det har ligget i tiden.

Styrelederne Ole Theodor Holth (Glommen, t.v) og Terje Uggen i Mjøsen Skog får tilslutning til fusjon. Foto: Siri Juell Rasmussen

Skogeierandelslagene Mjøsen Skog og Glommen Skog har vedtatt å slå seg sammen til ett skogsamvirke. Det finnes motforestillinger, men de er ikke vurdert som tunge nok av skogeierne som eier andelslagene.

Det er ni måneder siden styrene i skogeierandelslagene vedtok å gå i forhandlinger. Prosessen har ikke gått knirkefritt. Flere aktører, særlig i Mjøsen Skog, har kritisert prosess og personkabal, og etterlyst mer informasjon. Det har de nå fått, etter stemmegivningen ved de ekstraordinære årsmøtene å dømme. Forankring og avklaring er aldri dumt i denne typen prosesser.

Det samme gjelder for grundighet i prosessen. Konkurransetilsynet har bedt om ekstra informasjon for å kunne ferdigbehandle fusjonssaken mellom de to skogeiersamvirkene. Det betyr at lagene må vente før de slår seg sammen.

Tilsynets behandling er ingen ren formalitet. Så sent som i 2016 ble AT Skog nektet å overta entreprenørselskapet NEG Skog AS, fordi Konkurransetilsynet mente det ville gi en vesentlig konkurransebegrensning i markedet for salg av tømmer i Agderfylkene.

Annonse

"Oppkjøpet innebærer at AT Skog kjøper opp sin nærmeste konkurrent i Agderfylkene, og kundene ville hatt få eller ingen alternative leverandører", heter det i tilsynets vedtak.

Vi tror tilsynet vil vurdere situasjonen i Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland annerledes. Her er både SB Skog, Nortømmer og svenske aktører aktive i tømmermarkedet, i tillegg til fusjonsklare Glommen og Mjøsen. Tømmerkjøperne vil også etter fusjonen ha flere aktører å kjøpe tømmer av.

Det er langt fra Halden til Lesja. Skogsdrift langt oppe i Gudbrandsdalen har en annen lønnsomhet og markedsnærhet enn skogsdrift langs svenskegrensa. På denne bakgrunn er det mulig å forstå den fusjonsskepsis som har vært hos skogeiere i Mjøsen Skog. Men uten fusjon vil det friste for mange andre av Mjøsens eiere å bli andelseiere i Glommen og Viken isteden.

Med fusjonen Glommen/Mjøsen er antallet skogeierandelslag halvert fra 8 til 4 siden 2015. Utviklingen speiles i et synkende antall industritomter som foredler tømmer til plank, papir og energi her i landet. Den som var en naturlig organisering etter dalfører og vassdrag med tilhørende sagbruk og tresliperier er ikke naturlig i en verden der 4 av 10 tømmerstokker eksporteres som råvare.

Utviklingen er også uttrykk for at den langsiktige tømmerprisen utvikler seg slik råvarepriser går i vår moderne verden: Ganske dårlig. Tømmerstokken må betale for alle organisasjoner i skogbruket, og inntektsbasen for skogeierandelslagene holder ikke tritt med lønns- og kostnadsveksten. Derfor blir det færre av dem.

Oppsummert

Omsider fusjon

1 Skogeierne på Østlandet har ikke hatt hastverk med å slå sammen sine skogeierandelslag. Det har vært lurt.

Konkurransetilsynet inn

2 Skogbruk er konkurranseutsatt næring. Konkurransen må fungere.

Annen verden

3 Inntektsgrunnlaget og markedet som skogeiersamvirket lever i, er dramatisk endret.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Bioenergi – bra for klima og bra for kraftsystemet