Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fugleinfluensaens offer

Den ekstremt smittsomme fjørfesykdommen krever rask og kontant bekjempelse. Bøndene som rammes, må få samfunnets hjelp.

Utsatt: Titusener av høns og kylling er avlivet etter utbrudd av fugleinfluensa på Jæren. Foto: Dyrevernalliansen
Utsatt: Titusener av høns og kylling er avlivet etter utbrudd av fugleinfluensa på Jæren. Foto: Dyrevernalliansen

For to uker siden gikk alarmen på Jæren. Ekstremt smittsom fugleinfluensa ble påvist i et fjøs med verpehøns. Sykdommen gir alvorlig sykdom og død hos dyrene. Så langt er tre kylling- og hønsefjøs sanert.

Virussykdommen ble påvist første gang hos vill fugl i Norge i november 2020. Den rir fugleholdet i Europa som en mare. Den smitter så lett mellom fugler at Mattilsynet har innført transportforbud for egg, kylling og høner innenfor en radius på ti kilometer fra de rammede gårdene på Jæren.

Dødelige og svært smittsomme dyresykdommer krever drastiske tiltak og kostbar bekjempelse. Dyreholdere som får sine fjøs sanert, bærer en tung bør i dette arbeidet.

En kyllingbonde i smitteområdet fikk pålegg av Mattilsynet om å avlive og destruere sine slakteklare kyllinger. Dersom dyrene hadde vært slakteklare to dager senere, ville han fått dispensasjon til å levere dyrene til slakt som vanlig.

Bøndenes tillitsvalgte mener Mattilsynet burde hatt en tydeligere plan for hvordan et utbrudd av fugleinfluensa skal håndteres. Det kan være grunn til å se på rutinene. Smitteverntiltak rettet mot folk må etter loven være forholdsmessige. Det samme kravet bør vi stille til inngrep i fjøset.

Det tjener Sandra Borch til ære at den nye landbruks- og matministeren fra Sp vil øke erstatningssatsene til produsenter som må avlive sine besetninger.

Endringen vil få tilbakevirkende kraft, slik at de rammede i årets utbrudd inkluderes.

Mattilsynet har fått kritikk fra frittgående dyreholdere for å overreagere, etter at tilsynet i fjor innførte portforbud for fugler av smittevernhensyn. Utbruddet i Rogaland stiller også den debatten i et annet lys.

Det er påvist minst 49 tilfeller av høypatogen fugleinfluensa hos villfugl her i landet – også i nærheten av de rammede fjøsene på Jæren.

Smitte fra villfugl er den sannsynlige forklaringen på utbruddet av fugleinfluensa hos tamme, utegående fugler i en fuglepark i Rogaland i fjor høst.

European Food Safety Authority (EFSA) rapporterer også om utbrudd med sannsynlig smitte fra ville fugler, til både utegående fjørfe og innendørsbesetninger. Fornuftig nok er det nå innført portforbud for fugl på Jæren. Det må respekteres.

Frittgående dyrehold kan bidra til god dyrevelferd. Men det er ikke et dyrevelferdstiltak å slippe sine høner ut i friluft, i en situasjon der fugleinfluensa er rikelig til stede i villfuglbestanden. Den vil medføre sykdom og død i eget, kanskje også andres dyrehold, dersom den rammer.

Neste artikkel

Ei framtidsretta landbruksutdanning