Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fritt skolevalg, fritt fall

Venstres enøyde tro på karakterbasert opptak gagner ikke den norske desentrale enhetsskolen.

Flink og valgbar: Den enkeltes skolevalgfrihet må ikke svekke den enhetlige nærskolen. Foto: Berit Roald/ NTB
Flink og valgbar: Den enkeltes skolevalgfrihet må ikke svekke den enhetlige nærskolen. Foto: Berit Roald/ NTB

Regjeringen vil at fritt skolevalg skal gjelde som overordnet inntakssystem for videregående skoler i alle fylker. Reaksjonene er forståelig sterke og negative.

Å gi den enkelte elev rett til å søke seg inn på den skolen eleven vil, er i utgangspunktet en god tanke. Fritt skolevalg er, som fritt yrkesvalg, ikke en ubegrenset frihet: Ikke alle vil ha de nødvendige kvalifikasjoner til å komme inn i hvilken som helst jobb. Arbeidsvalgene våre er ikke ufri av den grunn.

I en offentlig finansiert skole er det likevel nødvendig å vurdere hvilke negative konsekvenser fritt skolevalg kan få. De er flere.

Fylkeskommunenes mulighet til overordnet styring av skolestrukturen svekkes når elever kan søke dit de vil. Skoler i distriktene kan oppleve manglende søkning og overkapasitet på en eller flere linjer. Det gir i neste omgang færre elevplasser og -linjer.

Flere vil måtte pendle langt, eventuelt flytte på hybel, når nærskoleprinsippet fravikes. Det stjeler tid og ressurser fra elevene, beslaglegger flere passasjerkilometer i infrastrukturen og fører på sikt til fraflytting av distriktene.

Annonse

Endelig åpner fritt skolevalg for større lagdeling i elevmassen. Det er en norsk kvalitet at direktør, bussjåfør og småbruker kan møtes på butikken som gamle klassekamerater. Det motvirker klasseskiller og bevarer fellesnorsk identitet.

I dag velger hver enkelt fylkeskommune hvordan opptaket av elever til videregående skole skal skje. I Møre og Romsdal fungerer fritt skolevalg fint, ifølge Elevorganisasjonen. I andre fylker velges en nærskolemodell.

I Viken fylkeskommune vil det være vanskelig å velge inntaksløsning. Elever på Lillestrøm har en helt annet skoletilbud og valgfrihet enn elever i Hemsedal.

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan forsikrer om at regjeringen vil ta hensyn til en desentralisert skolestruktur, og at fylkeskommunene skal beholde frihet til å tilpasse egne modeller. Vi håper han får gjennomslag.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melbyes (V) tro på fritt skolevalg, tvers igjennom elevenes, lærernes, kommunenes og forskningsinstitusjonenes budskap, er kanhende tenkt å mobilisere et slags grunnfjell i et parti under sperregrensen.

Vi tror at tvungent, fritt skolevalg er en sak på leirføtter, både for Venstre og for norsk skole. Elevenes valgfrihet må anerkjennes, men også begrenses mot samfunnets behov.

En desentral, offentlig og allmenn skole er en grunnleggende verdi i vårt samfunn, til vårt felles beste.

Neste artikkel

Hva som står på spill