Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fortsatt kamp for hele stillinger

Sykehuset Østfold har gått til rettssak mot fire av sine egne sykepleiere. Årsak: de vil ha 100 prosent stilling.

Sykepleiere er vant til små stillingsbrøker og turnusjobb. Kampen for hele stillinger er slett ikke over. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Sykepleiere er vant til små stillingsbrøker og turnusjobb. Kampen for hele stillinger er slett ikke over. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Da Sykehuset Østfold på våren i fjor ville ansette en ny sykepleier, reagerte spesialsykepleierne Ann Christin Skrøder, Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Johannessen. I stedet for å ta et nytt menneske inn, krevde de fire å få utvidet sine deltidsstillinger ved nyfødtintensivavdelingen til fulle stillinger. Det sa sykehusledelsen nei til.

Sykehuset mener de får problemer med å fylle opp helgevaktene, hvis sykepleierne får jobbe heltid. Og det er nettopp kjernen av problemet – ansettelses- og turnussystemet legger opp til at det lønner seg for arbeidsgiver å i stor utstrekning operere med deltidsstillinger i varierende prosentstørrelse. De trenger flere hoder for å få turnusen til å gå opp.

Forslaget fra sykehuset var derfor at de fire ansatte heller kunne "fylle opp" sine stillinger med 20–25 prosent i en såkalt bemanningsavdeling. I praksis betyr det å jobbe ved en annen sykehusavdeling én dag i uka. Den bristende logikken i dette peker sykepleierne selv på: ville noen ha bedt en spesialutdannet lege med kompetanse på behandling av barn steppe inn én dag i uka på geriatrisk avdeling?

Det er ingen god anvendelse eller anerkjennelse av de ansattes spesialkompetanse, kunnskap og erfaring. Det framstår ikke som god personalhåndtering og er selvfølgelig heller ikke ideelt for pasientene.

Annonse

Tvisteløsningsnemnda ga sykepleierne medhold. Dermed tok sykehuset saken til Fredrikstad tingrett. Der ble den avvist denne uka på grunn av en formalitet, ifølge nrk.no. Retten mener sykehusdirektøren ikke har myndighet til å reise søksmål overfor egne ansatte, en stevning må komme fra styret. Saken ligger utenfor den daglige driften en sykehusdirektør har ansvar for, fordi den er av prinsipiell karakter.

Det prinsipielle gjør saken desto viktigere. En avgjørelse kan skape presedens og da i praksis få betydning for de fleste avdelinger på alle sjukehus i Norge. Den kan potensielt koste sykehusene dyrt. “Mange hundre millioner kroner” ifølge sykehusdirektør Hege Gjessing i Østfold.

Den type økonomiske konsekvenser er selvfølgelig alvorlig, men i bunn og grunn er dette et politisk spørsmål om hvordan vi ivaretar de ansatte og innretter arbeidslivet.

Kampen for heltid har vært en viktig sak for fagforeningene i mange år. En likestillingssak, fordi det i stor grad er snakk om tradisjonelle kvinneyrker. Det handler om en forutsigbar hverdag som "går opp", om økonomisk uavhengighet, karrieremuligheter og ikke minst sjansen til å opparbeide seg fulle pensjonsrettigheter.

Mange tusen ansatte i helsevesenet går daglig i deltidsstillinger mens de egentlig ønsker seg full jobb. Utviklingen peker i riktig retning de siste årene, men tall fra Sykepleierforbundet viser at bare 40 prosent av dem som går i turnus ved Sykehuset Østfold jobber full stilling.

Når hovedtillitsvalgt Anita T. Granli i tillegg forteller til Nrk.no at det er 20 år siden noen ble tilsatt i en hundre prosent stilling ved nyfødtintensiven ved Sykehuset Østfold, er det åpenbart at heltids-kampen ikke er over. Sykehusledelsen og helseforetakene må innrette stillingsbrøker og turnusordninger etter det faktum at kompetanse koster.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fiskeri uten folkeskikk