Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forstår "Oslo-folk" resten av landet?

Den polariserte debatten om Oslo mot resten av landet er forenklet og fordummende. Vi trenger en bedre debatt om utviklingen av Distrikts-Norge.

Oslo: Hovedstad og maktsymbol. Foto: Cornelius Poppe / NTB
Oslo: Hovedstad og maktsymbol. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Nok en gang har debatten om Oslo-redaksjonenes forståelse av resten av landet blusset opp. Denne gangen er det de politiske redaktørene Frithjof Jacobsen (Dagens Næringsliv) og Skjalg Fjellheim (Nordlys) som barker sammen, på meningsplass i Dagens Næringsliv og i NRK P2s Politisk kvarter tirsdag morgen.

Det kan ved første øye- og ørekast virke som en intern mediedebatt, for politiske kommentatorer uansett hvilken by de måtte befinne seg i. Men debatten om medienes rolle og forståelse for resten av landet er for viktig til at den kan skusles vekk som et internt medieproblem, et problem for "kommentareliten".

Skjalg Fjellheim kritiserer Dagens Næringslivs uventede manglende forståelse for distriktene, og han har et poeng. Fjellheim trekker frem det han mener er Jacobsens syn, om at "dagens store bevegelser i velgermassene først og fremst er et uttrykk for nostalgisk populisme fra aldrende menn". Distriktsopprøret, og årsakene til Senterpartiets store vekst i distriktene, handler om langt mer enn gamle, gretne gubber som ikke ønsker endring.

Annonse

Her er vi enige med Fjellheim. To eksempler fra Dagens Næringsliv i år, er helgereportasjen fra Jevnaker i januar og Torgrim Eggens slakt av mattilbudet i Sogn og Fjordane i sommer. En reportasje der Jevnaker blir latterliggjort fordi stedet er satt på New York Times' liste over steder man må besøke, og en reportasje der en uforberedt Eggen harselerer med mattilbud og -kvalitet i Sogn og Fjordane, fremstiller bygda innenfra den selvproklamerte byeliten og ut.

Her er det ikke bare Dagens Næringsliv som svikter i forståelsen. NRK har de siste årene fått mye kritikk for å ikke prioritere distriktssendinger, eller at hendelser "der ute" ikke har nasjonal nyhetsverdi.

Samtidig må det gå an å være uenige om sak uten at "Oslo-kortet" blir trukket i debatten. Det er ikke slik at om man er kritisk til innretningen på Stortingets redningspakke til olje- og leverandørindustrien, ikke har forstått noe av hvordan landet vårt henger sammen, slik Fjellheim later til å tro. Manglende støtte til og søkelys på nye, grønne næringer er derimot god distriktspolitikk

Det er heller ikke alltid vi får det til i Nationen – distriktenes næringsavis. Men vi vil ha oss frabedt et stempel som "gamle gretne gubber" fordi vi mener bredbåndsutbygging er en av tidenes viktigste distriktspolitiske saker. Eller fordi vi ser og skriver om de negative konsekvensene sentraliseringen fører til for Bygde-Norge.

Den polariserte, svart-hvitt-debatten som Fjellheim og Jacobsen byr opp til, tjener ingenting. Ikke minst bidrar denne debatten i liten grad til å forklare hvordan og hvorfor de store trendene i vår tid er og skjer.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Slutt å svartmale politireformen