Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fly på bakken redder ikke liv

Ambulansefly i Nord-Norge står på bakken, eller de er for store til å lande på kortbaneflyplasser. Situasjonen må løses og ansvaret plasseres. Slik kan ikke folk i nord ha det.

Foto: BSAA / John Trygve Tollefsen / NTB scanpix
Foto: BSAA / John Trygve Tollefsen / NTB scanpix

1. juli tok selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance over driften av ambulanseflyene i Nord-Norge. Selskapet vant i 2017 anbudet om luftambulansetjenestene, etter at tjenestene hadde vært driftet av Lufttransport i over 25 år.

Selve avgjørelsen førte til store diskusjoner om anbudskonkurransen, videre drift, selskapsovertaking, vilkår for pilotene osv.

NRK ga saken en ny omdreining på onsdag: Ambulanseberedskapen i Nord-Norge er for dårlig. Flere ambulansefly er satt av til opplæring, Flere av flyene som har fungert som beredskapsfly skal ikke være i stand til å lande på kortbaneflyplassene. Det skal konkret dreie seg om flyplassene i Hammerfest, Berlevåg, Båtsfjord, Honningsvåg, Mehamn, Vadsø, Vardø i Finnmark, og Sørkjosen i Troms.

Oppsummert

Ambulanser i lufta

1 Luftambulansetjenesten, som er eid av de fire regionale helseforetakene, har overordnet driftsansvar for luftambulansene.

Beredskap

2 Det er 13 helikoptre, som driftes av Norsk Luftambulanse AS, og 9 ambulansefly, som fra 1. juli driftes av Babcock.

Store mangler

3 NRK har avdekket at det for tiden er store hull i luftambulanseberedskapen i Nord-Norge. Det må ordnes.

Til Dagbladet 22. juni sa daglig leder Marius Hansen i Babcock: "Vi har løpende kommunikasjon med myndighetene om alle viktige forhold rundt overtakelsen, og det er ingen ting som tilsier at vi ikke skal levere i henhold til kontrakten."

Annonse

I overgangsfasen skal blant annet reservefly og innleide fly sikre beredskapen når ambulanseflyene er tatt ut av vanlig drift i en opplæringsfase.

Verken Luftambulansetjenesten, Fylkeslegen eller Babcock er bekymret over beredskapen. Fylkeslegen i Troms opplyser om at de ikke har registrert hendelser der folk ikke har fått tilbudet de har krav på. Men ifølge NRK kan årsaken være at det er blitt sendt ut melding om dårligere flyambulanseberedskap i overgangsperioden mellom anbudene.

Å bo langt fra nærmeste sykehus er i seg selv en risikofaktor. Da må ambulansetjenestene, om det er til vann, lands og i lufta, fungere. Spesielt for befolkningen i Finnmark, der det er svært langt mellom sykehusene, og avstandene store til Universitetssykehuset i Tromsø. I mange tilfeller finnes det ikke reelle alternativer til luftambulansen.

Den totale beredskapen for Finnmark fremstår som urovekkende svak. Det viktigste nå er å få orden i beredskapen.

Dernest må det avklares hvorvidt såpass mange fly på bakken er brudd på anbudsvilkårene. I så fall må Babcock få klar beskjed om å skjerpe seg. Dersom vilkårene åpner for at mange flyplasser er uten ambulansetjeneste, bør vilkårene reforhandles, og arbeidet med fremtidige anbud må gjøres bedre.

At det foreløpig ikke er rapportert om alvorlige hendelser, kan ikke være grunn nok til å konkludere med at beredskapen er god nok. Beredskap er nettopp å være forberedt for krisesituasjoner. Da bygger man ikke beredskapen på flaks.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Når ytringsfrihet blir kalt for sutring