Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere har en mening om EU og EØS

Flere nordmenn har tatt et standpunkt om Norges forhold til EU og EØS. Det gjør likevel ikke en debatt om medlemskap mer aktuell.

Neiet til EU står fortsatt sterkt i det norske folket, mens flere er positive til EØS-avtalen. Foto: Mostphotos
Neiet til EU står fortsatt sterkt i det norske folket, mens flere er positive til EØS-avtalen. Foto: Mostphotos

"Hvis det hadde vært folkeavstemning om EU-medlemskap nå – ville du ha stemt ja eller nei?". Dette spørsmålet svarer en stabilt høy andel nordmenn nei på. Hele 62 prosent av oss.

Den nye meningsmålingen Sentio Research har gjort for Nationen og Klassekampen viser ikke store endringer siden forrige måling i november. Trenden er likevel at nordmenns holdning til EU og EØS beveger seg i positiv retning.

29,2 prosent svarer nemlig denne gangen ja til EU-medlemskap, en liten oppgang fra 28,4 for et halvt år siden. Det er det høyeste siden 30,1 prosent sa ja i oktober 2010. Ja-siden har altså "vervet" noen, siden andelen som svarer vet ikke har gått ned 0,5 prosentpoeng til 8,8.

Bevegelsene er små, tatt i betraktning at store politikkområder også her hjemme stadig er avhengige av og påvirkes av det som foregår i Europa. Tilgangen på og fordelingen av koronavaksiner, den totale, internasjonale og felleseuropeiske håndteringen av pandemien kan virke positivt inn på folks holdning til EU og EØS.

Det framstår ikke akkurat som noen quick fix å gå ut av EU, slik Storbritannia har gjort. Ikke har det gått fort, og ikke vet man foreløpig om brexit faktisk fikser det britene så på som det mest problematisk ved å være EU-medlemmer; økende økonomiske og sosiale forskjeller, innvandring og arbeidsledighet.

Brexit har vært en langdryg og vanskelig prosess. For Norges del er den heller ikke over, før regjeringen har landet en handelsavtale med britene.

Det andre spørsmålet i undersøkelsen er "Dersom det skulle være folkeavstemming om EØS-avtalen i morgen, ville du da stemt ja, nei eller vet ikke?"

Hele 65,9 prosent sier de ville stemt ja til EØS-avtalen i dag. Det er det høyeste ja-resultatet siden denne EØS-målingen startet i januar 2012, opp fra 63,5.

Samtidig har andelen som sier nei til EØS også gått opp – fra 21,1 til 22,2 prosent. Det interessante er med andre ord at færre svarer "vet ikke". Ned fra 15,4 til 11,9 prosent.

Flere og flere har gjort seg opp en mening og tar tydelig stilling til spørsmålet om Norges tilknytning til den europeiske unionen. Det kan tyde på at debatter om EØS-tilpasning i form av Norges implementering av regelverk som jernbanepakke 4, kraftkabler og energibyrået Acer virker inn på folks standpunkter.

Hvis valgresultatet går mot rødgrønt flertall, vil Ap, Sp og eventuelt SV gå inn i en mulig ny regjering med ulike syn på EU og EØS. Etablerte, ulike syn.

Man kan kalle det elefanten i rommet, den som er der, men ikke snakkes for mye om. En sak man er enig om å være uenig om, og der partienes langsiktige ønske er godt kjent, men der man håndterer de politiske uenighetene etter hvert som de dukker opp.

For å få en ny folkeavstemming om EU-spørsmålet på agendaen, må nordmenns EU-holdninger endre seg mer enn denne målingen viser.

Neste artikkel

Hvorfor vente på EU?