Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fiskeripolitikk i strid med loven

Mye tyder på at Kystfiskarlaget har rett: Regjeringas fiskeripolitikk er i strid med havressursloven. Nå må Stortinget reagere.

Ansvar: Kystfiskerne ber Stortinget ta ansvar for at formålet i havressursloven følges. Geir Pollestad (Sp) er leder i næringskomiteen. Foto: Mariann Tvete
Ansvar: Kystfiskerne ber Stortinget ta ansvar for at formålet i havressursloven følges. Geir Pollestad (Sp) er leder i næringskomiteen. Foto: Mariann Tvete

Formålet med havressursloven (Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar) er "å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunnene".

Loven slår videre fast at: "Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg".

Leder i Kystfiskarlaget, Arne Pedersen, kritiserer Solberg-regjeringa og fiskeridepartementet for å drive fiskeriforvaltning i strid med havressursloven. Kystfiskarlaget kritiserer også Stortinget for ikke å sette en stopper for regjeringas lovstridige fiskeripolitikk.

Fiskeridepartementet regulerer uttak av den viltlevende fisken gjennom nasjonale fiskekvoter til distrikter og fiskefartøy. Reguleringen bør selvsagt være i tråd med lovens formål.

"Gjennom mange år har fiskeridepartementet og direktoratet styrt fiskerinæringen i strid med lovene og uten at Stortinget har grepet inn", skriver lederen i Kystfiskarlaget, Arne Pedersen, i et innlegg i Fiskeribladet.

Arne Pedersen viser til at fisken føres vekk fra kysten, framfor å sikre aktivitet og bosetting langs kysten, i tråd med Havressurslovens formål. Pedersen minner om at kritikken har vært massiv lenge, uten at politikken er endret. Vi kan slå fast at den samme kritikken også ble tydelig framført under Nationens fiskeripolitiske debatt i Bodø for to år siden.

Kystfiskarlaget viser til at et Røkke-eid fiskeriselskap, for eksempel, "over natten" fikk tillatelse fra fiskeridepartementet til å ta med seg 2300 tonn torsk, hyse og sei fra Vardø. Dette var råstoff som tilsvarte 100 arbeidsplasser i kystsamfunnet, ifølge Kystfiskarlaget – som mener tillatelsen fra regjeringa var klart strid med lovens intensjon og formål.

Kystfiskarlaget er også ut fra bærekraftshensyn kritiske til at regjeringa flytter fiskekvoter fra sjarkflåten til havgående fiskefartøy. Deltakerloven (Lov om retten til å delta i fiske og fangst) skal sikre en bærekraftig kvoteforvaltning tilpasset fiskeressursene i havet. Kystfiskerne mener dagens forvaltning fremmer det motsatte.

Spørsmålet er hvordan Solberg-regjeringa kan videreføre en politikk som synes å være lovstridig. Lederen for kystfiskerne, Arne Pedersen, peker på det ansvaret stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene har for en fiskeripolitikk i tråd med loven.

Samtidig bør den rødgrønne opposisjonen kjenne sin besøkelsestid. SVs Torgeir Knag Fylkesnes må få drahjelp i Stortinget, og Sp bør være nærmest til å bidra til en fiskeripolitikk i tråd med havressurslovens formål: Å sikre sysselsetting og bosetting langs kysten.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Michelin – og alle de andre matopplevelsene