Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fingrene av fatet, Fagforbundet

Fagforbundet mener at Senterpartiets lokalpolitikere må velge seg røde samarbeidspartnere i kommunene. Sps største sponsor bør holde seg for god til å gi slike råd.

Fagforbundets leder Mette Nord. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix
Fagforbundets leder Mette Nord. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Nationen publiserte nettopp en oversikt over hvem Senterpartiet samarbeider med ute i kommuenene. Kartet viser at ordførerne fra Sp har om lag like mange vararodførere fra borgerlige partier som fra rødgrønne.

Det faller Fagforbundet tungt for brystet at Senterpartiet samarbeider med høyrepartier i mange kommuner. "Dere må søke samarbeid med venstresida i kommunene og fylkene, ikke gjøre hestehandler med Høyre og Frp i forbindelse med valget i høst", sier forbundets leder Mette Nord til Sp via Nationen.

Det er logisk at Fagforbundet ønsker at rødgrønne partier kommer i posisjon ute i kommunene. Når kommunale tjenester blir privatisert, kan det få konsekvenser for Fagforbundets medlemmer, for å ta et opplagt eksempel.

Likevel er blir det helt feil av forbundet å stille slike krav til Senterpartiet. Først og fremst fordi Fagforbundet er partiets største sponsor. I 2017 fikk Sp 2,25 millioner kroner i valgkampstøtte fra forbundet.

Selv om Nord understreker at hun ikke truer med å frata Sp støtten, framstår et krav om hvem partiet bør samarbeide med etter lokalvalget som utilbørlig press fra en stor økonomisk bidragsyter.

Annonse

I Norge er det tillatt å støtte politiske partier, men pengegavene blir ofte omtalt i kritiske ordelag. Når rike mennesker som Stein Erik Hagen støtter høyrepartier, eller fagbevegelsen støtter rødgrønne partier, kan det oppfattes som forsøk på å kjøpe seg politisk innflytelse.

Fagforbundets mer eller mindre velmente råd til Senterpartiets lokalpolitikere mildner ikke et slikt inntrykk, og vil gi ammunisjon til kritikerne av fagbevegelsens bidrag til utvalgte politiske partier.

Dernest er det historieløst å sette et likhetstegn mellom politisk samarbeid på lokalt og nasjonalt plan. I Kommune-Norge er det lang tradisjon for at partier kan samarbeide over blokkene.

Senterpartiet står sterkt i distriktene, med høyt potensiale til å komme i posisjon i et stort antall kommuner. I jakten på ordførerverv og varaordførerverv har lokale senterpartipolitikere alltid vært pragmatiske.

Dette er ikke unikt for Senterpartiet, selv om det nok kan sies at partiet er blant de fremste eksponentene for fenomenet. Det henger naturlig sammen med at Senterpartiet er et sentrumsparti, med kort avstand til både høyre og venstre i politikken.

Dessuten hender det at til og med Høyre og Arbeiderpartiet samarbeider.

Neste artikkel

Vi kan bare velge den grønne veien ut av koronakrisen