Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fastlegeordningen trenger akutthjelp

Grunnmuren i primærhelsetjenesten – fastlegeordningen – står nå og vakler.

Fastlegeordningen: Mye må skje – for både legenes og for pasientenes del. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Fastlegeordningen: Mye må skje – for både legenes og for pasientenes del. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Regjeringen jobber på høygir med å løse fastlegekrisen og sikre at alle har en fastlege å gå til, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

De er veldig langt unna målet. 235.000 innbyggere mangler nå fastlege, ifølge en kartlegging fra Allmennlegeforeningen i høst. Hele systemet – der fastlegen er grunnmuren i primærhelsetjenesten – vakler.

Støre-regjeringen har oppnevnt et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal legge fram forslag til hvordan fastlegeordningen kan «gjøres mer bærekraftig». Et fint ord for «reddes fra total kollaps».

Mye må skje – for både legenes og for pasientenes del. Utvalget leverte noen foreløpige anbefalinger før helgen. Til våren skal det konkluderes i en endelig rapport om hele allmennlegetjenesten, legevaktsystemet, organiseringen og finansieringen av fastlegeordningen.

Særlig i små kommuner og i distriktene er det utfordrende å rekruttere til ledige stillinger. Gjennomtrekken er stor. Mange slutter på grunn av svært stort arbeidspress.

70 timers arbeidsuke er ikke uvanlig når jobben på legekontoret også innebærer å bemanne legevakt på kveld og helg. En undersøkelse fra Helsedirektoratet fortalte at leger i mindre kommuner i gjennomsnitt er på vakt 38 timer i uka i tillegg til ordinær arbeidstid.

Kommuner med få innbyggere har også få fastleger, og dermed flere vakter per lege. En dårlig spiral som gjør det attraktivt å søke seg over til spesialisthelsetjenesten, eller til det private helsevesenet med langt bedre lønn og arbeidsvilkår.

Annonse

Arbeidsmengde og ansvar øker gjerne også i distriktene, der en aldrende befolkning har behov for flere tjenester og tettere oppfølging.

Helseminister Kjerkol sier regjeringen har en «historisk satsing» på fastlegeordningen og ønsker parallelt å begrense det private helsevesenet. Det henger tett sammen.

Fastlegene – førstelinja er nøkkelen til riktig ressursbruk i helsevesenet. Her behandles de fleste pasientene, før de eventuelt sendes videre i systemet. En lege du kjenner, som følger deg over tid, bidrar også til kontinuitet og god kvalitet.

Det har ikke manglet på varsku-rop, blant annet fra Helsedirektoratet. Å ha en fast lege over tid reduserer sykehusinnleggelser, bruk av legevakt og død, ifølge helsedirektør Bjørn Guldvog.

I statsbudsjettet er det satt av 690 nye millioner kroner, men fastlegeordningen er kraftig underfinansiert over tid og summen ga ingen jubelrop hos legene.

Strukturendringer må til før ordningen kollapser helt. KS er blant dem som mener finansieringssystemet må endres, at det må bli enklere å tilby leger fast ansettelse. Unge leger må slippe å sette seg i milliongjeld for å kjøpe en fastlegehjemmel.

Hvis regjeringen og Kjerkol skal ha ambisjon om å sikre både trygg pasientbehandling – og akseptable arbeidsforhold – i det offentlige helsevesenet, trengs det politiske systemendringer, ikke bare plaster på sårene.

Neste artikkel

Skiten rykker nærmere