Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Faren ved deltidsstillinger blir veldig tydelig

Det er allerede mange grunner til å kjempe for heltidsstillinger i helsesektoren. Koronapandemien har synliggjort enda et livsviktig argument.

Systematisk bruk av deltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren er regelen mer enn unntaket i Kommune-Norge. Koronapandemien har vist at det øker risikoen for kryss-smitte mellom institusjoner. Her fra Villa Skaar Valstad sykehjem i Eidsvoll.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Systematisk bruk av deltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren er regelen mer enn unntaket i Kommune-Norge. Koronapandemien har vist at det øker risikoen for kryss-smitte mellom institusjoner. Her fra Villa Skaar Valstad sykehjem i Eidsvoll.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Smitte sprer seg ikke på egenhånd, det er vi mennesker som tar viruset med oss. Vi sprer det via dråpene vi skiller ut, ting vi tar på, via nærkontakt med andre mennesker. Derfor skal vi holde oss hjemme, holde avstand og holde hendene reine.

Så enkelt er det likevel ikke for dem som jobber i helsetjenesten, i førstelinja. De kan ikke ha hjemmekontor. De tar vare på de svakeste og mest sårbare blant oss. Og vi har sett hvor fatalt det kan bli når smitten først er kommet på innsiden av en institusjon.

I Eidsvoll kommune opplever de et dramatisk koronautbrudd ved Villa Skaar Valstad sykehjem. Alle 23 beboere og 23 av de ansatte fikk påvist Covid-19. Flere er døde. Det er ingen grunn til å peke på enkeltpersoner og fordele skyld. De ansatte gjør så godt de kan under meget krevende forhold.

Men det er grunn til å stoppe opp ved en faktor som kan ha betydning for smittespredning: Hvor mange ulike institusjoner de ansatte jobber på og dermed er innom i løpet av ei uke. For eksempel har en ansatt også jobbet ved en omsorgsbolig i kommunen, der det ifølge Eidsvoll Ullensaker Blad er bekreftet sju smittetilfeller.

Annonse

Dette kunne skjedd hvor som helst. Systematisk bruk av deltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren er regelen mer enn unntaket i Kommune-Norge. Og forholdene er ganske like i offentlige og private institusjoner. Ofte forsvares det med at det er nødvendig for å få turnuser med kveld-, helg- og nattevakter til å gå opp.

Det som er fleksibelt og kostnadsbesparende for arbeidsgiver er en tilsvarende dårlig økonomisk løsning og ulempe for de ansatte. Med små stillingsbrøker er de fleste nødt til å fylle arbeidsuka med vakter på flere institusjoner. Da er det for enkelt å legge ansvaret for smittevern på de ansatte. Man kan være smittet uten å ha mistanke om det selv, uten symptomer.

Deltidsstillinger er dårlig personalpolitikk. De ansatte får svak tilknytning til arbeidsplassen når lojaliteten splittes mellom flere institusjoner. Det er vanskelig å gjøre sitt beste overfor eldre, syke og pleietrengende når man slites mellom flere jobber og arbeidssteder i et kappløp mot klokka.

Utstrakt bruk av deltidsstillinger utgjør, som vi smertelig har erfart, en stor risiko for spredning av smitte. Sykepleierforbundet har bedt Stortinget om en tiltakspakke der alle deltidsansatte sykepleiere får tilbud om større stillingsprosent. Det vil øke kapasiteten, sikre kompetansen og redusere risiko for kryss-smitte mellom institusjoner.

Når håndteringen av pandemien skal evalueres, må de små stillingsbrøkene i helsevesenet høyere opp på agendaen. Heltid må være normen, til beste for alle.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

NHOs distrikslureri