Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fare for politikerforakt

Tåler det du gjør dagens lys? Dét spørsmålet må politikere stille seg.

Trekker seg: Avtroppende KrF-leder og barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad.
Trekker seg: Avtroppende KrF-leder og barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad.

Fredag går Kjell Ingolf Ropstad formelt av som KrF-leder, etter at han mandag formelt gikk av som statsråd i Erna Solbergs regjering. Det er en konsekvens av han er avslørt i triksing med bostedsadresser og skatteopplysninger, med mål om å betale minst mulig skatt.

Ifølge Aftenposten har KrF-lederen betalt minst 680.000 kroner for lite skatt på pendlerboligen. I tillegg kommer trygdeavgift og mulig tilleggsskatt, viser beregninger Aftenposten har gjort.

Nå skal Økokrim og Skatteetaten se på saken. Det sier noe om alvoret. Samtidig er det viktig å minne om at ikke alle sider ved denne saken nødvendigvis er ulovlig.

Stortingets administrasjon og presidentskap har ikke vært klar over at man må ha boutgifter for å slippe skatt på pendlerboligen. Flere politikere har tatt kontakt med Stortinget for å finne ut om de skulle ha betalt skatt på pendlerboligen sin.

Disse boligene på fornemme adresser er det lett å bli misunnelig på. Men det er ikke kritikkverdig at Stortinget og regjeringen har ordninger som gjør det økonomisk mulig for finnmarkinger og telemarkinger, sogndøler og brummunddøler, å bli innvalgt på Stortinget. Tvert imot.

Men skattereglene er like for alle. Og vi må kunne forvente mer av politikere enn at de følger loven.

Annonse

NHH-professor Tina Søreide spør om stortingsrepresentantene er blitt maktblinde. I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv påpeker hun hvordan flere stortingspolitikere har skaffet seg urettmessige ekstrainntekter, som pendlerbolig, etterlønn og juksing med reiseregninger.

De siste dagene har gjennomgangsmelodien fra KrF-ere vært at de er lei seg. Det kan man forstå. Litt befriende hadde det vært om de også var sinte.

Forfatter Olaug Nilssen slapp raseriet løs på NRKs Dagsnytt 18. Hun påpeker at KrF kjemper for svake grupper, for eldre og funksjonshemmede, for barn med sammensatte lidelser og spesielle behov. Hjelpetiltakene koster store penger, som finansieres av skatteinntekter.

Politikere er folkevalgte. De forvalter tillit. Uten denne tilliten forsvinner den fremste kapitalen vi har.

En av de viktigste årsakene til at Norge har klart seg godt gjennom koronaen, er tillit. I tillegg til økonomiske kompensasjonsordninger, har tillit til myndighetene vært avgjørende for at folk har sluttet opp om koronatiltak og vaksinering.

Tillit er bra, kontroll er bedre, skal Vladimir Lenin ha sagt. I kjølvannet av Ropstad-gate varsler Stortinget at det skal ryddes opp i regler og rutiner. 50 år med tillitsbasert kompensasjonsordning har vist seg å ikke fungere så bra.

Men mer kontroll kan aldri erstatte et helt grunnleggende faktum: De som er valgt av folket, må aksle et større ansvar. Tillit er en del av grunnmuren i det norske demokratiet. Politikerne må behandle den deretter.

Hvordan skal vi ellers ha tillit til dem?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Når strømmarkedet blir herre