Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Et formålsløst NM

Klimaet kjenner ikke grenser på et kart. Kommunal klimarangering er et blindspor.

Vilkårlig: Når du lander på Gardermoen, får ingen klimaregningen. Avgangen belastes Ullensaker kommune. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NPK
Vilkårlig: Når du lander på Gardermoen, får ingen klimaregningen. Avgangen belastes Ullensaker kommune. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NPK

Norske kommuner er underlagt et omfattende rapporteringsregime. Det inkluderer nå også klimautslipp.

Miljødirektoratet har gruppert tall fra kommunene, via Statistisk sentralbyrå, for å bryte samlede klimagassutslipp ned på kommunenivå.

Det er disse tallene Faktisk.no i neste omgang har brukt for å vurdere – og tilbakevise – at bygdene slipper ut mindre enn byene, målt per innbygger. Tvert imot er utslippene per person sju ganger høyere i grisgrendte strøk enn i byen.

Feilkildene er mange, som klimaforsker Carlo Aall (Vestlandsforskning) påpeker: Ullensaker kommune belastes med utslippene fra oslofolks take-off fra Gardermoen. Ingen belastes for utslippene etter take-off. Byfolk på bil-hyttetur på bygda belaster klimaregnskapene i alle kommuner de kjører gjennom. Med andre ord: Det smarteste kommunene i Gudbrandsdalen kan gjøre er å stenge E6.

Innbyggerne i Årdal kommune slipper ut lite, men fremstår som verstinger – fordi aluminiumsverket i kommunen står for hele 97 prosent av det lokale utslippet.

Annonse

Det må også påpekes at en utslippsrangering isolert ikke sier noe om de faktiske, netto klimagassutslippene i en kommune.

Mange distriktskommuner har skog, og norsk skog legger på seg så mye at halvparten av de nasjonale norske utslippene bindes tilbake som karbon i skog og jord. Miljødirektoratets kommuneoversikt over nettoutslipp viser at mange distriktskommuner kommer ut som netto klimakjølende.

En kommunerangering på klimafeltet blir en blindvei på veien mot lavutslippssamfunnet. Norges land er langt, men klimaendringene sparer ingen klimasoner. Våre kommuner har viktige oppgaver i å identifisere mangslungne lokale klimabidrag i sine utslipp. Som rangeringsgrunnlag egner de seg i høyden til å sammenligne forholdsvis like kommuner.

Oslo har, selv med lave utslipp per innbygger, betydelige utslipp å redusere via kollektivtransport og regulering av privatbilisme.

Grisgrendte kommuner kan, selv om de er netto klimakjølende, ha mye å hente på energiøkonomisering og rasjonell bruk av sin bygningsmasse. De bør også ettergå at skogeierne binder maksimalt med karbon, gjennom å plante og pleie skogen.

Netto utslippsreduksjoner kan skje på mange måter. De fruktene som henger lavest på klimatreet i Berlevåg, er andre enn i Kongsvinger. Det har aldri vært fruktbart å sammenligner epler og pærer.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Flerparti-forvirringen