Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Equinor på casino

Olje- og energiministeren må forvisse seg om at oljegigantens kostbare USA-eventyr blir det siste i sitt slag.

Ansvarlig: Tina Bru må forvisse seg om at Equinor vil opptre transparent og edruelig. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix/NPK
Ansvarlig: Tina Bru må forvisse seg om at Equinor vil opptre transparent og edruelig. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix/NPK

Næringslivet tar risiko. Noen ganger blir det tap. Dette er ukontroversielt, og bør også være det også for bedrifter med stor statlig eierandel.

Det betyr ikke at tapets størrelse, eller måten det oppstår og håndteres på, er irrelevant. Heller ikke i Equinor.

Dagens Næringsliv måtte langt ned i offisielle regnskap, og langt inn i interne revisjonsrapporter, for å avdekke omstendighetene rundt det gamle Statoils spektakulære tap i USA.

Selskapets amerikanske avdeling ville alene vært det tredje største selskapet på Oslo Børs. Avdelingen la seg over år til en kultur preget av optimistiske oljeprisestimater, voldsomme oppkjøpsmuskler og ekstravagant lederlønnskultur.

Det meste gikk galt. 20 års nærvær i USA har gitt et samlet tap på omlag 200 milliarder kroner. To tredeler av tapet må bæres av det norske fellesskapet. Har staten vært en for fjern eier?

Det er ingen farbar vei å korte inn den armlengdes avstand som staten har holdt mellom politikere og forrretningsdrift i delstatlige selskaper. Equinors eierinteresser, som også er folkets interesser, kommer til uttrykk gjennom generalforsamlingen, ikke gjennom løpende partipolitisk prosess.

Annonse

Her tyder mye på at avstanden mellom eier og selskap likevel har vært for stor. Equinors ledelse fanget ikke opp eventuelle sykdomstegn i driften. Da sykdommen slo ut i milliardtap, ble ikke eierne orientert annet enn i regnskapsnoter.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) er overrasket over forretningskulturen til Equinor i USA. Hun forventer en annen internkontroll, og gjennomgår styringsdialogen med selskapet.

Det er bra at Equinor selv mener de har ryddet opp, sier oljeministeren til DN.

Det er ikke nok. Bru må spørre seg: Hvem visste hva, når, om hvor dårlig det sto til i USA?

Statsråden sier hun ikke har kunnskap om at noen av hennes forgjengere fikk informasjon nok til at de burde ha grepet inn. Dersom dette er riktig, må Equinors ledelse hefte for å ha tilbakeholdt informasjon.

Reflekterer Equinors ledelse opinionens forventninger til edruelighet? Så sent som i januar i år tok styreleder Jon Erik Reinhardsen til orde for å vurdere å vrake statens retningslinjer for lederlønn i delstatlige selskaper.

Statsråd Bru må nå ta stilling: Tror hun at den kulturen som avstedkom Equinors amerikanske casino-eventyr og lønnsfest for ledersjiktet nå er ute av selskapet?

Dersom framtiden svarer nei, vil Bru sitte med Svarteper. Også av den grunn må hun rimelig raskt vurdere om Equinors ledelse er riktig bemannet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Norsk energipolitikk bestemmes i Norge