Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EØS-motstanden øker med alternativ

Kun en av fire støtter EØS når handelsavtale er et alternativ, viser en måling Sentio har utført for Nei til EU. Regjeringa skal utrede "erfaringene nærstående land utenfor EU har med alternative avtaler".

Større EØS-motstand: Nei til EU-leder Roy Pedersen mener strømprisene påvirker. Foto: Lars Bilit Hagen
Større EØS-motstand: Nei til EU-leder Roy Pedersen mener strømprisene påvirker. Foto: Lars Bilit Hagen

Nationen og Klassekampens måling nylig viste en framgang for ja til EU, men også en liten økning i EØS-motstanden. Denne nei-trenden forsterkes når de spurte får handelsavtale med EU som et alternativ til EØS, viser Nei til EUs nye måling.

Slik var spørsmålet formulert: "Er du for eller mot en handelsavtale med EU som erstatter EØS-avtalen?"

I Hurdalsplattformen slår regjeringa fast at den vil Gjennomføre en utredning for å vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste 10 år. I den forbindelse skal det blant annet utredes erfaringene nærstående land utenfor EU har med alternative avtaler med EU.

Svarene i Nei til EUs måling fordeler seg slik: 34,4 prosent sier de er for en handelsavtale. 27,1 prosent svarer at de er mot. Og 38,8 prosent svarer "vet ikke". De fleste som har en mening vil altså erstatte EØS med en handelsavtale.

Annonse

I alle aldersgrupper, unntatt over 75 år, er det et flertall for handelsavtale. Blant de yngste (18–24 år) er det 37,9 prosent som heller vil ha handelsavtale og bare 19,4 prosent som heller vil ha EØS. På fylkesnivå, er ønsket om å erstatte EØS med en handelsavtale størst i Oslo, der 42,3 prosent er for og 21,5 prosent er mot, ifølge Sentios måling.

Nei til EU-leder Roy Pedersen mener særlig strømpriskrisen kan forklare at flere nå ønsker et alternativ til EØS.

Nei til EUs måling kom omtrent samtidig som klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sa seg fornøyd med at de såkalte strømopprørerne ble nedstemt på LO-kongressen. Begrensninger i eksporten av kraft ved lite vann i magasinene, og frikobling fra EUs kontrollorgan for fri flyt av kraft, Acer, var to av forslagene.

Espen Barth Eide sa til NTB at det var "ganske marginale grupper som har gjort ganske mye ut av seg" på LO-kongressen, og stemplet dermed de som vil ha politisk styring med norsk kraft som marginale.

Det er nok god grunn til å tvile på om det er særlig marginalt å ville ha styring med strømpriser som er så høye at regjeringa selv finner det nødvendig å subsidiere husholdningene.

Det var uansett ikke "marginale grupper" i Eides egne Ap-rekker som i 2018 gikk imot Acer: Over 100 Ap-ordførere, AUF og et samlet LO, blant andre.

"Stadig flere ser at strøm på børs, kabler til utlandet og tilknytning til EUs energibyrå Acer fører til høye strømpriser og usikre arbeidsplasser. Når landets statsminister ikke vil ta grep fordi det støter mot EØS-avtalen er det bare naturlig at flere vil ha handelsavtale framfor en avtale som fratar de folkevalgte makt bit for bit", sier Roy Pedersen.

Neste artikkel

Et stramt budsjett med tydelig retning