Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Enova-støtten må forbedres

Enova feiler i oppdraget med å energiøkonomisere norske husholdninger.

Bedre styring: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide må sørge for bedre styring av Enova eller overlate til andre å disponere og fordele den potten vi alle bidrar til å sponse. Foto: Terje Pedersen / NTB
Bedre styring: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide må sørge for bedre styring av Enova eller overlate til andre å disponere og fordele den potten vi alle bidrar til å sponse. Foto: Terje Pedersen / NTB

Akkurat nå er spørsmålet aktualisert på grunn av høye strømpriser. Men energiøkonomisering og strømsparing blir bare viktigere og viktigere i tida som kommer. Da bør det uroe klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) at Enovas støtteordninger bommer på målet.

Alle private husholdninger i Norge betaler inn ett øre pr. kilowattime i avgift over nettleia. Det gir årlig rundt 400 millioner kroner til Energifondet, som disponeres av Enova. Problemet er at de fleste av oss ikke ser noe mer til disse midlene.

Riktignok kan privatpersoner søke om inntil 150.000 kroner i tilskudd til «helhetlig oppgradering av bygningskroppen» for å ta i bruk ny teknologi og stoppe energilekkasje fra boligen vår. Men den som søker tilskudd må innfri strenge krav.

Man må ta for seg alle deler av bygningen, gjøre alt samtidig og hyre inn profesjonelle bygningsfolk til arbeidet. Da sier det seg selv at et prosjekt blir dyrt og mange potensielle søkere ikke kan oppfylle kriteriene.

Mesteparten av den økonomiske støtten Enova betaler ut viser seg da også å gå til dem som har best økonomi fra før. Husholdninger med samlet inntekt på over 1,3 millioner kroner får mest i støtte til energiøkonomiserende tiltak i hjemmet.

Enovas ordning hjelper altså dem som strengt tatt trenger det minst. Til tross for at pengene kommer fra alle norske strømkunder.

Annonse

– Veldig få husholdninger med lav inntekt får dette tilskuddet, sa stipendiat Lars Even Egner ved Psykologisk institutt ved NTNU til NRK nylig.

Det er en dårlig løsning, og slett ikke i tråd med intensjonen, at den statlige ordningen bidrar til en såkalt matteuseffekt – de rike blir rikere.

Pressesjef Eliiv Flakne i Enova sier "det er naturlig nok ikke for hvermannsen". Men det burde det være. Og det er opp til Støre-regjeringen å rette opp i Enovas systemfeil.

Regjeringen må også sørge for at Enova klarer å dele ut pengene som er satt av til å støtte energisparing i husholdningene. Det gjorde de verken i fjor eller i år. I oktober sto det fortsatt igjen to tredeler av midlene. Da forvaltes de rett og slett feil.

Morten A. Meyer i interesseorganisasjonen Huseierne har mistet tålmodigheten med Enova og mener Husbanken bør overta ansvaret for energitiltak i boligsektoren. Han støttes av Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund.

– Enova blir for byråkratisk, vi har gjort jobben selv, skriver Reidar Kaarbø i et leserinnlegg i Bergens Tidende, og mener Enova effektivt har stoppet mange små enøktiltak.

Det vi trenger er det motsatte. Klima- og miljøminister Barth Eide må sørge for bedre styring av Enova, enten ved å innrette ordningene bedre, opprette nye eller overlate til andre å disponere og fordele den potten vi alle bidrar til å sponse.

Neste artikkel

En luftig utlysing