Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En underlig utlysing

Oljefondet har andre krav til seg enn at det skal drive lovlig. Det samme gjelder for Oljefondets sjef.

Lovlig: Nicolai Tangen forvalter angivelig penger uten å bryte loven. Det er ikke en kvalifikasjon for Oljefondet. Foto: Nina E. Rangøy / NTB scanpix
Lovlig: Nicolai Tangen forvalter angivelig penger uten å bryte loven. Det er ikke en kvalifikasjon for Oljefondet. Foto: Nina E. Rangøy / NTB scanpix

Norges Bank vil ikke svare på NRKs spørsmål om den påtroppende Oljefondssjefen Nicolai Tangen må gi fullt innsyn i selskaper og virksomheter han er tilkyttet. Det er en plausibel tolkning at Norges Bank vet at svaret er nei - og at svaret ikke tåler offentlighet.

Problemet for Norges Bank er at ansettelsen av Tangen knapt tåler noe mindre enn full offentlighet omkring hans private eierskap. Det kan ikke være en skygge av sjeletter i skapet, slik Guttorm Schjelderup, professor i økonomi ved NHH, sier det.

I NRK 16. april uttalte sentralbanksjef Øystein Olsen full tillit til Tangens etiske standard. Olsens problem er at Norges Bank ikke er en selveiende størrelse. Og verken storting eller befolkning har så stor tillit til Tangen som Olsen har.

Norges Bank måtte ha en ønsket profil for den nye sjefen for Oljefondet. Hvordan kunne den munne ut i en pressesky investormilliardær som opererer i skatteparadiser, med stor interesse for å besitte og donere kunst?

Spørsmålet som må besvares uavhengig av Nicolay Tangens person, er om Norges Bank vekter andre kvalifikasjoner særlig tungt for en leder av Oljefondet, ut over evnen til å forvalte penger til høy avkastning?

Annonse

Hvis ikke, er det en skandale. Vi snakker ikke om et hvilket som helst fond. Vi snakker om verdens største, norske og offentlig eide fond, et fond som tar etiske hensyn og skal gjøre det. Som er underlagt flere krav enn å skaffe høyest mulig avkastning med lavest mulig skattebyrde.

Norges Banks kontrollorgan og representantskap har spurt Olsens styre om det har tilgang til all nødvendig informasjon som gir oversikt over Tangens interesser. Henvendelsen legger ansvaret for opplysning der det skal være.

Hovedstyret skal behandle Tangen-saken 27. mai. Innen den tid bør styret ha forlatt det syn at det viktigste er "at Nicolai Tangen har investert sin formue på en måte som er i tråd med norsk lov, at han etterlever norsk skattelovgivning og at dette er etterprøvbart».

Dette er krav som en hvilken som helst forvalter kan innfri - samtidig som hun bruker, legitimerer og opprettholder skatteparadiser som en gift for utjevning og byrdefordeling i verden.

Det er lov for nordmenn å eie aksjer i fabrikker som fremstiller omstridte typer våpen, tobakk, eller fyrer på kull. Oljefondet har likevel solgt seg ut av slikt. Eierne har en høyere standard enn loven.

På samme måte bør Øystein Olsen og Norges Banks hovedstyre kvitte seg med forestillingen om at så lenge Nicolai Tangen klarer å holde seg innenfor loven under Karibias sol, er det greit.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Avlyser - og krever betaling for det