Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En uholdbar situasjon

Norske forbrukere må kunne holde det for sannsynlig at kjøttet i butikken er produsert etter regelverket. Svineproduksjonen må strammes opp.

Strø: Rotemateriale er viktig for grisenes helse. Altfor mange produsenter slurver med det. Foto: Mattilsynet
Strø: Rotemateriale er viktig for grisenes helse. Altfor mange produsenter slurver med det. Foto: Mattilsynet

Norske husdyr har det jevnt over bra, underlagt et svært strengt regelverk i internasjonal målestokk. Slik skal det være. Det gjør funnene fra norsk svinehold enda mer uholdbare.

Tirsdag la Mattilsynet fram sin tilsynsrapport om dyrevelferd i svinenæringa. etter besøk på nær 600 gårdsbruk. Den viser at 56 prosent av produsentene bryter regelverket for god dyrevelferd.

Dette er forstemmende tall. Dyrevelferdsprogrammet for svin skulle bedre forholdene i næringa, etter runden med tilsyn i Rogaland i 2017. Mattilsynets direktør forventet "god etterlevelse" av regelverket, etter at dyrevelferdsprogrammet for svin ble forskriftsfestet sommeren 2020.

I 2019 møtte næringen landbruks- og matministeren for å diskutere dyrevelferd for svin. Da understreket leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, at "vi har hatt en holdningsendring i hele verdikjeden."

Det er vanskelig å lese noen holdningsendring i Mattilsynets ferske tilsynstall.

Det innvendes fra aktører i næringen at det kan ha vært uklarhet om reglene, blant annet om hvor mye strø og rotemateriale som er nødvendig for å tilfredsstille kravene.

Annonse

Regelbruddene i næringen kan neppe skyldes uklarhet. I snitt har norske svinebesetninger hatt 1,9 veiledningsbesøk av veterinær i årene 2021 og 2022, ifølge Animalia. Produsentene har også mottatt informasjon på forhånd om hva Mattilsynet ville sjekke.

Vi er enig med Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik, som sier det blir meningsløst å snakke om "verdens strengeste regelverk", samtidig som over halvparten av svinebøndene ikke følger dette regelverket.

Mye tyder på at svinebransjen har et kulturproblem, særlig i sørvest. Samtlige overtredelsesgebyr og aktivitetsforbud i etterkant av tilsynet er ilagt i denne regionen.

Alt er ikke negativt. Animalia har kartlagt avvikene i dyrevelferdsprogrammet for svin, og mener å se at de fleste har hevet dyrevelferden.

Halebiting, en indikator på manglende rotemateriale, er på vei ned. Men 14.982 innrapporterte tilfeller på slakteriene i 2021 er fortsatt over dobbelt så mange som i 2013 (6848).

Holdningsarbeid, veiledning, forskriftsfesting og intensivert tilsyn er forsøkt. Det tilligger landbruks- og matministeren å peke på veien videre.

Verken norsk jordbruk eller statsråden kan leve med at baconpakka vi plukker med oss i butikken, sannsynligvis er produsert i strid med regelverket.

Neste artikkel

Rivingsekspertenes lettvintheter