Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En takk til Stortinget

Et samlet Storting står bak den omfattende korrigeringen av koronaloven. Det er viktig av hensyn til demokratiet. Det er viktig for regjeringas arbeid med å hindre det svært smittsomme koronaviruset.

Korrigert koronalov: Parlamentariske leder i Sp, Marit Arnstad, er også en erfaren jurist. Her med saksordfører, Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Korrigert koronalov: Parlamentariske leder i Sp, Marit Arnstad, er også en erfaren jurist. Her med saksordfører, Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Stortinget tok kontroll, og tillot ikke regjeringa å sette demokratiet til side.

Lørdag vedtok et enstemmig storting en sterkt korrigert og omarbeidet koronalov – etter et særdeles viktig og krevende arbeid i Stortingets særskilte koronakomité, ledet av Jonas Gahr Støre (Ap).

Slik viste et våre folkevalgte i fellesskap hvordan folkestyret skal fungere.

Tirsdag skal loven vedtas en gang til i Stortinget. Deretter må den sanksjoneres av Kongen i statsråd før den kan tre i kraft.

Etter Stortingets endring av Solberg-regjeringas omfattende lovforslag, gir koronaloven regjeringa rom for å styre landet mest mulig effektivt under koronakrisen – uten å sette demokratiet til side.

Koronaloven er nå begrenset til å gjelde kun de lovene regjeringa mener det haster aller mest å endre, begrenset til drøyt 60 konkrete lover. Koronaloven kommer kun til anvendelse når det ikke er mulig med vanlig saksbehandling. Nye forskrifter fra regjeringa skal kunngjøres i Stortinget umiddelbart, og gjelder ikke dersom en tredel av Stortinget sier nei. Dermed har loven en sikkerhetsmekanisme.

Annonse

Partene i arbeidslivet skal involveres i alle spørsmål som har med arbeidslivet å gjøre.

Videre skal domstolene kunne prøve lovligheten av vedtakene som blir gjort, og loven skal ikke brukes til å skape presedens for framtidige fullmaktslover.

Koronalovens varighet er i første omgang begrenset til én måned. (Regjeringa ba i utgangspunktet om to år.)

Slik er koronaloven gjort akseptabel. Det er tydelig at Stortingets koronakomité har hatt god nytte av å ha erfarne jurister som Sps Marit Arnstad på innsida – og juridiske hjelpere som professorene Hans Petter Graver og Eivind Smith med seg. Det bærer loven helt konkret preg av. Graver og Smiths innspill avspeiler seg i loven.

Koronakomitéen på Stortinget fortjener en stor takk for å sitt intense arbeid under stort press og for at komitéen i løpet av få dager (og netter) klarte å komme til en enstemmig innstilling.

Det er viktig at Stortinget står samlet om avgjørende viktige saker i ei så krevende tid for landet som den vi er inne i nå.

Det er viktig at også regjeringspartiene var med på å arbeide fram en akseptabel fullmaktslov, slik at Stortinget kunne stå samlet. Det styrker også Solberg-regjeringas legitimitet. Regjeringa er avhengig av legitimitet til å fatte nødvendige vedtak.

Den andre siden av legitimitet er tillit, og regjeringa er avhengig av folkets tillit for å kunne utføre sitt viktige arbeid med å stoppe spredningen av koronaviruset, og å bistå befolkningen i ei krevende tid økonomisk.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Påske på fjellet: – Løypene har man helt for seg sjøl