Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En nødvendig motor i nord

Finnmark trenger Alta, men enda viktigere er det at Norge og Norden trenger byen som motor i og for Finnmark fylke.

Spesiell situasjon: Norges største fylke i areal er også det fylket med fysisk grense mot Russland. Det setter Finnmark i en spesiell situasjon. Norge er Nato i nord. Foto: Annika Byrde / NTB
Spesiell situasjon: Norges største fylke i areal er også det fylket med fysisk grense mot Russland. Det setter Finnmark i en spesiell situasjon. Norge er Nato i nord. Foto: Annika Byrde / NTB

Tirsdag ble det klart at flertallet i en folkeavstemning ønsker at Alta fortsatt skal være en del av Finnmark fylke, etter at det tvangssammenslåtte Troms og Finnmark igjen blir delt i to.

Riktig nok var det et svært knapt flertall, der bare 123 stemmer avgjorde valget, ifølge nrk.no. 50,06 prosent stemte for å bli i Finnmark. 48,16 prosent ville over til Troms mens 1,78 prosent leverte blank stemme.

Det er også grunn til å merke seg at oppslutningen om valget var heller laber, tatt i betraktning de store følelsene og heftige debattene som regionreform og fylkessammenslåing har utløst. Valgdeltakelsen var på bare 38 prosent.

Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap) signaliserte likevel tidlig at kommunestyret vil legge resultatet av folkeavstemningen til grunn for den politiske behandlingen av saken. Dermed blir Alta, med sine drøyt 20.000 innbyggere, værende i Finnmark.

Det er et godt valg. Det mener nok tiendeklassingene ved Sandfallet ungdomsskole i Alta, som på hjembyens vegne sa til NRK at "Det er mye bedre å være storebror i Finnmark, enn lillebror i Troms".

Men det er også bra for Finnmark, som ved å miste sin største by ville endt opp med et befolkningstall på bare 55.000 innbyggere totalt. Det ville vært å tape en motor, et senter og omdreiningspunkt for utvikling, vekst, arbeidsplasser og næringsliv.

Annonse

At Alta blir i Finnmark, kommer neppe til å være noen automatisk brems for fraflytting og fall i fylkets generelle folketall. Utfordringene er fortsatt store, ikke minst sett i dagens geopolitiske lys. Men der ligger også muligheter.

Landets største fylke i areal er også det fylket med fysisk grense mot Russland. Det setter Finnmark i en spesiell situasjon. Norge er Nato i nord, heter det.

Finnmark er Nato i nord, og folk er forsvar. Bosetting over hele landet – og ikke minst i de strategisk, politisk og sikkerhetsmessig viktige nordområdene – er avgjørende for Norge. Forsvarsevne henger sammen med demografi. Det er distriktspolitikk.

Med Finland og Sverige på vei inn i Nato, øker behovet og grunnlaget for å utvikle samarbeidet med våre nordiske naboer. Om forsvar, beredskap og sikkerhet – og om arbeidsplasser og næringsliv.

Russlands krigføring i Ukraina skaper et nytt Europa i nord. Den nye maktbalansen vil ha betydning for utviklingen i nordområdene og Finnmark spesielt.

Dermed blir spørsmålet om hvor på hvilken side av Alta fylkesgrensen går, mer enn en lokalpolitisk diskusjon. Det er potensielt en viktig avgjørelse for Norge. Alta bør være en motor i Finnmark for å utvikle, ikke avvikle bosetting og for å opprettholde bosetting og aktivitet på vår side av den betente grensen til Russland.

Neste artikkel

Uansett hva regelverket inneholder, må det følges