Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En god seilas

Klassekampen seiler Midt-Norge på langs i sommer. Avisen seiler også i Nationens farvann. Det er de mer enn velkommen til.

Mer distrikt: Klassekampen og redaktør Mari Skurdal målbærer desentrale verdier. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Mer distrikt: Klassekampen og redaktør Mari Skurdal målbærer desentrale verdier. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Venstresidens dagsavis er på tokt fra Mo i Rana til Trondheim i sommer. I en politisert versjon av NRKs Sommerskute besøker den røde seilskuta "Goxsheim" en rekke steder langs kysten.

Underveis debatteres desentral utdanning, industripolitikk og kulturlivets kår i koronatid, i en rekke gratis arrangement.

På onsdag er det trolig klart for rikspolitiske avklaringer, når Marit Arnstad (Sp) og Ingvild Kjerkol (Ap) diskuterer det rødgrønne prosjektet under et folkemøte i Steinkjer. Sambygdingene Arnstad og Kjerkol er sentrale, toneangivende og lite konfliktorienterte politikere i hvert sitt parti.

Som distriktenes næringsavis synes vi det er gledelig at Klassekampen tar en tydelig stemme i distrikts- og næringspolitikken. Det bidrar til å gi disse saksfeltene den tyngde de fortjener.

Annonse

Det er med partier som med aviser: Slik Nationen er grønn er Klassekampen rød. Som to meningsbærende aviser er det tidvis stor forskjell på meningene vi frembærer - om internasjonal politikk, om forsvars- og sikkerhetspolitikk og om grunneierskap og eiendomsrett.

Venstreavisa framstår imidlertid i dag med et oppdatert og nyansert syn på norske matprodusenter. Bønder fremstilles i mindre grad som eiendomsbesittende klasse, og i større grad som inntektstapende arbeidsfolk og viktige leverandører av norsk mat, kulturlandskap, distriktspolitikk og nasjonal beredskap.

Nationens prisbelønte debattserie "Nationen til heile nasjonen" i jubileumsåret 2018 viste oss at folk på bygda trenger å bli sett politisk. Det gjelder ikke mindre langs kysten Klassekampen nå turnerer. Ordføreren i Bø i Vesterålen uttalte i fjor at "staten har forlatt oss". Løsningen er ikke først og fremst lokale eiendomsskattekutt for å tiltrekke seg rikinger, som i Bø, men at distriktspolitikken revitaliseres.

Vi liker svært godt at Klassekampen her seiler i Nationens farvann. Det samme kan sies om synet på konkurranseutsetting, på nærings- og distriktspolitikk og på behovet for en velferdsstat for de svakeste.

Det er plass til flere som mener at vinden fra Høyre snart bør snu, og som liker nasjonal sjølforsyning, små forskjeller (også mellom bygd og by) og bruk av hele Norge. Det er vårt håp at de rødgrønne partiledere Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre mener det samme.

Vi ønsker Klassekampen god seilas videre.

Neste artikkel

Ny regjering må redde fastlegeordningen