Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Eiendomsvern på norsk

Statens respekt for eiendomsrett er frynsete, og har vært det en stund. Vil regjeringen risikere en ny tur til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg?

Snart over: Hilde Augdal og Arve Friberg avvikler driften etter at regjeringen har vedtatt næringsforbud. Foto: Håvard Zeiner
Snart over: Hilde Augdal og Arve Friberg avvikler driften etter at regjeringen har vedtatt næringsforbud. Foto: Håvard Zeiner

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård advarer mot at regjeringens forslag til erstatning for pelsbøndene er menneskerettsstridig.

Det er grunn til å lytte. Utgård har vært styreleder for Domstoladministrasjonen, og har jobbet hos Regjeringsadvokaten, i tillegg til 19 år i landets høyeste domstol.

Utgård dømte da saker knyttet til den norske tomtefesteloven var oppe i Høyesterett.

I 2007, i den såkalte Lindheimsaken, kom Høyesterett til at loven ga tomtefestere rett til å videreføre utløpte festekontrakter til samme vilkår, uansett hvor mye tomtene hadde økt i verdi.

Høyesterett mente at loven kunne gi all verdistigning til fester, uten å krenke retten til fast eiendom i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Det var feil, avgjorde Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) i 2012. Loven måtte endres.

Regjeringens pelserstatning vil bety at to bønder med lik bygningsmasse kan få vidt forskjellig erstatning. Det bryter med prinsippet om at inngrep ikke må være vilkårlige, mener Utgård.

Annonse

Når Høyres Margunn Ebbesen sier det er "vanskelig å vite" hva som vil bli rimelig erstatning, kan vi trygt legge til grunn at mange pelsbønder føler de er utsatt for vilkårlige inngrep.

Flere enn grunneierorganisasjonene mener at den norske staten er lite villig til å gjøre opp for seg når den tar verdier fra borgerne.

Når staten eksproprierer og erstatter, legger staten til grunn at den som avstår eiendom, kan investere erstatningen til hele 4 prosent årlig avkastning. Jo høyere kapitaliseringsrente, jo lavere erstatning.

Den samme staten legger til grunn at realrenten fra Oljefondet er lavere enn 4 prosent. "Ut å stjæle eiendom", skriver NHH-professorene Guttorm Schjelderup og Petter Bjerksund.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier, etter råd fra statens egne jurister, at staten kan nekte full erstatning til pelsbøndene uten å bryte med EMK.

Det spørs hvor mye rådene er verd. De samme juristene vurderte tomtefesteloven å være i tråd med menneskerettene.

Bollestad forlanger at Sp og andre kritikere skal kunne tallfeste hva som er full erstatning. Det er en ansvarsfraskrivelse. Det er ikke opposisjonens ansvar å kompensere regjeringens næringsforbud.

I etterkant av domfellelsen i EMD i 2012 erklærte eks-justisminister Knut Storberget (Ap) at eiendomsrett er "langt, langt unna sentrale menneskerettigheter".

Storberget ble irettesatt av Norsk senter for menneskerettigheter: Det finnes ikke mindre sentrale menneskeretter. Heller ikke i Norge.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Om pangoliner, flaggermus og din helse