Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dropp Delijordet

Ikea dropper planene om å bygge varehus på kornjord i Vestby. Nå bør såmaskinen frem igjen.

Hett før vedtak: Næringsbygg og asfalt på kornjord i Akershus er stadig ingen god idé. Foto: Siri Juell Rasmussen
Hett før vedtak: Næringsbygg og asfalt på kornjord i Akershus er stadig ingen god idé. Foto: Siri Juell Rasmussen

I 2013 ga daværende kommunalminister Jan Tore Sanner (H) varehuskjeden Ikea tillatelse til å bygge ned 135 dekar matkornjord i Vestby kommune til nytt varehus. Tillatelsen burde aldri vært gitt.

Nå har kjeden trukket seg. På grunn av synkende salg ved kjedens eksisterende varehus vil Ikea selge fire planlagte varehustomter, deriblant i Vestby.

Nestleder Frøydis Haugen i Bondelaget sier at vedtaket om å omdisponere jorda må oppheves. Det er det gode grunner til.

Prosjektet i Vestby har hele tiden vært omsøkt og fremstilt som et Ikea-prosjekt, ikke et utviklings- eller næringsarealprosjekt. Det bør få konsekvenser for arealets videre skjebne at Ikea nå selger tomta.

Byggetillatelsen fra 2013 var ingen opplagt sak. Tvert imot gikk daværende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) i brudd med sine egne fagbyråkrater som mente at Ikea-tillatelsen var i strid med gjeldende landbrukspolitikk.

Vi kan ikke se at politikken er blitt mindre opptatt av selvforsyning og jordvern siden 2013. Tidligere i år skjerpet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité den særlige betydningen av jordvern.

Annonse

Det blir derfor vel snevert når statssekretær Lars Jacob Hiim (H) legger alt ansvaret for tomtens videre skjebne til kommunen. Det var regjeringen som åpnet området for Ikea. Når Ikea-planene er droppet, bør regjeringen vurdere området på nytt.

Vestbys ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) påpeker her i avisen at det er mange vilkår knyttet til tomten. Han er ikke sikker på at den – etter at Ikea selger den – kan brukes til annet enn landbruk. Det er verdt å merke seg.

Ikea opplyser at selskapet vil samarbeide med kommunene for å finne de beste løsningene for alle parter. Det er riktig tenkt, så lenge våre barns matfat er en av partene som skal hensyntas.

Statsråd Sanner var svært opptatt av at matjorda fra Delijordet må flyttes og brukes til nydyrking av alternativt areal. Et slikt krav bør rett nok bli obligatorisk, i de få tilfellene der nedbygging av matjord lar seg forsvare. Det vil fordyre nedbyggingen og gjøre flere prosjekter ulønnsomme.

Flyttekravet bør ingenlunde være et argument for å bygge ned matjord. I en usikker fremtid med flere nordmenn og et mer ustabilt klima trenger vi ikke samme matjordareal, vi trenger økt areal.

Vi håper derfor at regjeringen vil vise stor entusiasme også for den nydyrking som ikke foranlediges av ødeleggelse av annen matjord.

Oppsummert

Bortfalt begrunnelse

1 Det var Ikea som fikk lov til å bygge ned matjord i Vestby. Nå har Ikea trukket seg.

I strid med tidsånden

2 Vedtaket om å bygge ned kornjord var tvilsomt i 2013. Tvilen er ikke minket.

Intet nedbyggingsargument

3 Nydyrking av matjord er alltid smart, men aldri grunn til å bygge ned annen matjord.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi må se de usynlige bøndene