Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dødsfellene langs veiene

Risikoen for å bli involvert i en alvorlig ulykke er dobbelt så stor når du møter utenlandske vogntog som norske. Kravene til vogntogene må skjerpes, og kontrollene intensiveres.

Fare: Vogntog på vinterveier. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Fare: Vogntog på vinterveier. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Utenlandske vogntog på glatte veier med dårlige vinterdekk, med utslitte sjåfører som uansett mangler ferdigheter til å kjøre på norsk vinterføre, utgjør en stor trussel langs norske veier. Dette er rett og slett dødsfeller på hjul. Risikoen for at slike vogntog involveres i alvorlige trafikkulykker, er dobbelt så høy som for norske vogntog.

På dette området, i likhet med så mange andre, er EØS-avtalen et hinder for å holde en høyere nasjonal standard på regelverket enn i EU.

EØS gjør at Norge er forpliktet til å gi transportører fra EØS-land mulighet til å påta seg tre innenlandske transportoppdrag når de først har fraktet varer til landet. Dette regelverket for såkalt kabotasjekjøring bidrar selvsagt til å øke transportmengden utført av utenlandske transportører.

Utenlandske transportselskaper med sjåfører på luselønn kan operere tilnærmet fritt på det norske markedet. Det har opplagt konsekvenser for norsk transportbransje. I tillegg kjører det til enhver tid doninger på flere titalls tonn på veiene som ikke er tilpasset norske forhold.

Annonse

Det sistnevnte problemet, altså at selve kjøretøyene ikke tilfredsstiller kravene, er det mulig å gjøre noe med. Det handler om kontroll. Flere stiller nå krav om døgnkontinuerlig kontroll ved grenseovergangene, i tillegg til intensivert kontroll ved utsatte veistrekninger. Vogntog som ikke er skodd for norske forhold, eller som mangler kjetting, kan dermed avvises ved grensen. I tillegg bør det innføres strengere krav til dekk.

Dette vil hjelpe på situsjonen, men løser ikke problemet med underbetalte sjåfører som ikke overholder hvilebestemmelsene. Tidligere i januar endte en votering om EUs mobilitetspakke, som blant annet omfatter kabotasjereglene, i kaos i EU-parlamentets transportkomité. Det er usikkert om forslag om innstramminger i kabotasjereglene vil oppnå flertall. Norske myndigheter må være pådrivere for regler som reduserer kabotasjevirksomheten.

Tungtransport er en særdeles dårlig arena for sosial dumping. Utslitte sjåfører er ikke kun en fare for seg selv, de representerer også en betydelig fare for sine medtrafikkanter.

Først av alt bør norske myndigheter feie for egen dør. At offentlige virksomheter som Posten Norge etablerer en transportenhet i Slovakia, og ansetter rumenske sjåfører til slovaksiske lønns- og arbeidsvilkår, er en falitterklæring.

Likeledes må norske transportkunders ansvar for å påse at transportene foregår forsvarlig, og til anstendige vilkår, utvides og ettergås. Vi kan ikke leve med at det ruller dødsfeller rundt om i landet.

Vogntog

1 Risikoen for at utenlandske vogntog blir involvert i alvorlige trafikkulykker er dobbelt så stor som for norske vogntog.

Kontroll

2 Kontrollen med disse vogntogene, samt kravene til hvordan de skal være skodd, må skjerpes.

Regler

3 Norske myndigheter må stå i spissen for å stramme inn reglene for intrenasjonal transport, deriblant reglene for såkalt kabotasje.

Neste artikkel

Sp spenner bein på løsningene