Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Distriktskommunene trenger tilstedeværende politi

I små kommuner mener bare 39 prosent av innbyggerne at politiet kommer raskt ved akutte hendelser. Målet må være klart: mer politi tett på folk.

Ikke trygge: Det er et tydelig signal når politiets innbyggerundersøkelse viser at trygghetsfølelsen er størst hos folk i store kommuner og lavest i små kommuner. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Ikke trygge: Det er et tydelig signal når politiets innbyggerundersøkelse viser at trygghetsfølelsen er størst hos folk i store kommuner og lavest i små kommuner. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Blant innbyggerne i store kommuner, er 66 prosent enig i at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp. Det viser politiets egen innbyggerundersøkelse for 2021, publisert i januar.

I små kommuner svarer imidlertid bare 39 prosent at de mener politiet kommer raskt til stedet. I mellomstore kommuner er 55 prosent enige i samme påstand.

Det er altså stor forskjell på folks oppfatning av politiets tilstedeværelse i deres nærområde, og det er avhengig av hvor sentralt og tett de bor.

På spørsmål om politiet er regelmessig synlige i lokalområdet, er bare 46 prosent av innbyggerne i de grisgrendte distriktskommunene enig. I mellomstore kommuner er 57 prosent enige, mens hele 62 prosent i de store kommunene er fornøyd med politiets synlighet.

Nå inviteres alle landets kommuner til å gi sin tilbakemelding til regjeringen på hvordan de opplever dagens polititilbud. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har sendt forslaget om framtidig struktur av politi- og tjenestesteder ut på høring.

Annonse

Ap/Sp-regjeringen har bestemt i Hurdalsplattformen at (gjen-)oppretting av polititjenestesteder skal skje nettopp i dialog med kommunene. Hvor de 20 kontorene man ser for seg i første omgang skal plasseres, bestemmes ut fra lokale behov.

Nedlegging og sammenslåing av polititjenestesteder under Erna Solbergs Høyre-regjering gikk under det misvisende navnet "nærpolitireformen" og foregikk til dels uten at man lyttet til lokale protester.

Sentraliseringsmotstanden har vært en av Senterpartiets hjertesaker og også Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund har vært tydelig på at politiet ikke har lyktes i å komme nærmere folk etter reformen.

Det er et tydelig signal når politiets innbyggerundersøkelse viser at trygghetsfølelsen er størst hos folk i store kommuner og lavest i små kommuner. Politidirektør Benedicte Bjørnland kommenterer selv til politet.no at arbeidet med å øke antall politifolk lokalt må fortsette i årene som kommer.

Kritikere vil innvende at nye politikontorer ikke er riktig medisin for å dekke behovet ute der folk er. Høyres justispolitiske talsperson, Sveinung Stensland, vil heller ha flere politifolk med bedre utstyr.

Tjenestesteder som baser for politi i distriktene sikrer imidlertid tilstedeværelse og fagmiljøer i området politiet skal tjene. De er nødvendig for å forebygge kriminalitet, opprettholde god lokalkunnskap og ikke minst for beredskap og rask respons ved alvorlige, akutte hendelser.

Folk skal føle seg trygge i sitt nærområde, uansett hvor de bor, over hele landet.

Neste artikkel

Et bevis på at forsvar og beredskap må prioriteres