Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Distriktene må kjempe for arbeidsplasser

Ordførere er bekymret for at Statkrafts omorganisering kan bety tapte arbeidsplasser i distriktene. Det er forståelig at de roper varsku.

 ikke til å undres over at 12 ordførere har skrevet brev til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). De er bekymret og dermed føre var. Foto: Berit Roald / NTB
ikke til å undres over at 12 ordførere har skrevet brev til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). De er bekymret og dermed føre var. Foto: Berit Roald / NTB

Statkraft har tre regionkontorer; i Narvik i nord, i Luster i Vestland, samt at kontoret i Sør-Norge er delt mellom Sauda i Rogaland og Dalen i Telemark.

Det betyr svært viktige distriktsarbeidsplasser med fagkompetanse på vannkraft, havvind og nye energiløsninger, av ingeniører og økonomer. Alle kommuner i distriktene ønsker seg denne type kunnskapsbedrifter.

Derfor vekker det bekymring når Statkraft omorganiserer og endrer struktur. Er det i praksis en «sniksentralisering» av arbeidsplasser?

Noen av medarbeiderne og fagfunksjonene som før har vært underlagt Statkrafts regiondirektører, skal framover rapportere direkte til ledere ved hovedkontoret i Oslo.

Tre regionale avdelinger for prosjektgjennomføring skal også samles til én felles organisasjon. Statkraft presiserer likevel, både i en sak og et debattinnlegg her i Nationen, at nyansatt leder for avdelingen har fått desentralisert arbeidsplass ved ett av regionkontorene – ikke i Oslo.

Statkraft presiserer at selskapet ikke har planer om å redusere aktiviteten ute i landet, tvert imot.

Annonse

Det er likevel ikke til å undres over at 12 ordførere har skrevet brev til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). De er bekymret og dermed føre var. Statkrafts endringer må ikke føre til verken svekking av selskapet eller til sentralisering og tap av viktige distriktsarbeidsplasser.

Ordførernes skepsis er basert på erfaring, de vet hva som kan skje. Under Erna Solbergs Høyre-regjering mistet 261 av landets kommuner over 9000 statlige arbeidsplasser. Det skjer sjelden med pauker, basuner og stolt annonsering når statlige arbeidsplasser forsvinner. Sentralisering foregår ikke sjelden gjennom stille, strategiske grep.

Skulle ordførerne oppleve at Statkrafts omorganisering går i en annen retning enn de nå er blitt forsikret om, må staten – ved Ap/Sp-regjeringen – svare for seg.

De har lovet «nærhetsprinsipper for statlig styring», og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Ap) har lansert retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon. Det vil regjeringen og offentlige selskaper bli målt på.

Hurdalsplattformen sier klart at nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo, «med mindre helt åpenbare grunner tilsier noe annet». Veksten i eksisterende statlige arbeidsplasser og kompetansemiljøer skal bygges og fordeles mer rettferdig mellom by og land.

Og ikke minst: Det skal ikke gjøres vedtak om nedleggelser av statlige tjenestesteder i denne stortingsperioden. Distrikts-ordførere bør merke seg dette.

Neste artikkel

Sunn utålmodighet i Ap