Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Digital diskriminering

Digitale løsninger må lages for å inkludere hele befolkningen. Nå diskrimineres eldre - og andre grupper.

Digitale løsninger: Diskriminering av eldre, sier Mari-Ann og Fredrik Refsaas, Skogn, til Nationen.
Digitale løsninger: Diskriminering av eldre, sier Mari-Ann og Fredrik Refsaas, Skogn, til Nationen.

Nylig ble det publisert en rapport om befolkningens digitale deltakelse i samfunnet. Den er utgitt av Kompetanse Norge, og har et særlig blikk på eldre og folk utenfor arbeidslivet.

Blant de eldste av oss er det hele 28 prosent som ikke bruker noen digitale verktøy som smarttelefon, nettbrett eller pc. Samtidig som langt flere sliter med å bruke digitale tjenester.

Den nye, digitaliserte hverdagen diskriminerer eldre, sa ekteparet Mari Ann (76) og Fredrik (81) Refsaas til Nationen i forrige uke.

Det er ingen tvil om at digitaliseringen diskriminerer eldre. Ekteparet Refsaas i Skogn er representative for veldig mange eldre og mange velvoksne som vokste opp uten pc - og som ikke har de digitale verktøyene «i hendene».

Ekteparet Refsaas bruker både internett og e-post. Da de måtte gå til anskaffelse av bank-ID for å sjekke prøvesvar via Helsenorge, erfarte ekteparet - på linje med mange andre - at sjekkingen ble vanskelig. Med kun tre forsøk på helt nye systemer, er det lett å trå feil - og bli stående fast. Prøvesvarene kunne ikke sjekkes før mange dager senere.

Annonse

Fungerende direktør ved Direktoratet for e-helse, Karl Vestli, sier at digitale verktøy og teknologi skal legge til rette for at innbyggeren kan ta en aktiv rolle i egen helse og sykdom. «Vi må jobbe målrettet med å øke den digitale helsekompetansen samtidig som vi jobber med å gjøre teknologien enklere å bruke», sier han.

At det jobbes med å gjøre teknologien enklere, er nok en mager trøst for eldre som trenger å sjekke prøveresultatene sine i dag, og neste uke.

Vestli mener at det han kaller «digitalt utenforskap» kan motvirkes ved å gi en annen person (som behersker det digitale) fullmakt via helsenorge.no. Så kan den andre med fullmakt sjekke prøveresultater for den som sliter med den digitale løsningen.

Rådet kan være godt ment, men det ikke holdbart. Og neppe i tråd med Likestillings- og diskrimineringslovens formål. Digitale systemer må utvikles med tanke på hele befolkningen - og være tilgjengelig for hele befolkningen. Teknologien må være enkel nok i utgangspunktet.

Det er ugreit at fungerende direktør for e-helse foreslår at eldre skal gjøre seg avhengig av andre for å sjekke prøveresultater fra fastlege eller spesialist. Det ekskluderer - og minner om umyndiggjøring. Det er en sørgelig bekreftelse på den diskrimineringen mange eldre opplever.

Flere enn de eldste av oss sliter med digitale løsninger. Hvem vil si til en 45-åring at han kan gi moren sin fullmakt til å sjekke prøveresultater dersom han sliter med det digitale systemet?

Både eldre og alle andre fortjener for det første at digitale systemer prøves ut på hele befolkningen, slik at de er best mulig tilpasset flest mulig når de lanseres. For det andre, så må det være andre løsninger lett tilgjengelig for dem som sliter med det digitale.

Neste artikkel

Kvinnekamp for bedre helsetilbud