Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

De nye rødgrønne

De rødgrønne regjeringspartiene drar MDG inn i næringspolitisk fellesskap. Det er et forsøk verd å skape et mer robust rødgrønt flertall.

Forhandlet: Aps Espen Barth Eide har vært med å utmeisle ny rødgrønn firepartipolitikk. Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix
Forhandlet: Aps Espen Barth Eide har vært med å utmeisle ny rødgrønn firepartipolitikk. Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix

De rødgrønne regjeringspartiene har satt seg ned med MDG for å lage en tydelig grønn og mer aktiv næringspolitikk. Det åpner for at partiene kan snakke seg sammen også på andre områder.

Det felles notatet om næringspolitikk må ses som uttrykk for en erkjennelse av at de tre gamle rødgrønne partiene bare så vidt har stortingsflertall på meningsmålingene. Hos Poll of Polls klokker Ap, SV og SP nå inn til 86 stortingsseter. Med 84 er partiene avhengig av andre for å kunne danne regjering.

Rødt er ikke invitert med i det næringspolitiske verkstedet Det er til å forstå. Rødts aktive næringspolitikk blir nok for tydelig rød for MDG og for hyperaktiv for Ap. Og inntil partiet avklarer hvor store bønder kan være før de blir kapitalister og fiender, vil Sp trolig betakke seg for å gå i regjering med et parti med kommunisme som mål.

De fire partienes notat er ført i pennen av tankesmien Agenda. Det fastslår at grønn økonomisk vekst er mulig og nødvendig, men at det grønne skiftet må være rettferdig for å være villet i befolkningen.

Partiene tar også et oppgjør med regjeringen Solbergs næringsnøytralitet. En aktiv og retningsgivende nærings- og industripolitikk skal bygge på "et strategisk partnerskap mellom staten, regionale og lokale myndigheter og næringslivet", og må ta i bruk ressursene over hele landet.

Annonse

Det blir ikke lett å omsette målsettingene i praksis. MDG er mer positiv til EU-grep og føringer på kraftkabler, glyfosat og rovdyrpolitikk enn hva SV og særlig Sp vil være. Partiene er heller ikke enig om hvilke næringer staten skal satse på.

Men partiene har strukket seg: SV og MDG har akseptert målet om fortsatt økonomisk vekst og høy levestandard, mens Ap og Sp aksepterer at både industri og landbruk skal få tall- og tidfestede mål for sektorvise utslippskutt.

Den forrige rødgrønne regjeringen overvant dystre spådommer, også fordi Ap, SV og Sp hadde levd i måneder og år med felles målsetting om regjeringsmakt før tiltredelsen.

For MDG kan veien til gjennomslag i landbruks- og arealpolitikken bli lang. Venstre har fått gjennomslag i Solbergregjeringen fordi den lenge besto av partier som ikke tar mål av seg til å ha noe eierskap på disse feltene. Senterpartiet kan ikke godt la MDG få seire på landbruks og arealsaker på samme måte.

Det blir krevende for et sterkt Sp, et MDG uten regjeringserfaring og et Ap og SV med endret styrkeforhold å snakke seg sammen før valget i 2021. Umulig er det ikke.

Oppsummert

Kan bli nødvendig med MDG

1 Et rødgrønt treparti-flertall er ikke gitt, selv om den blåblå regjeringen sliter.

Næringspartisk

2 Med MDG på laget tar de rødgrønne et oppgjør med blå næringsnøytralitet, men ikke veksttanken.

Mye gjenstår

3 Partiene er foreløpig ikke enig om hvilke næringer som skal satses på - eller som skal avvikles.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Strukturen på domstolane er politikk