Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bygdene står på bondens skuldre

Hver av de 7700 melkebøndene i Tine skaper 2,4 årsverk. Det er ikke rart at ordførere i distriktene hegner om sine bønder.

Verdiskapings-tallene fra Tine forteller om jordbruksnæringas avgjørende betydning for bosetting og arbeidsplasser over hele landet. Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK
Verdiskapings-tallene fra Tine forteller om jordbruksnæringas avgjørende betydning for bosetting og arbeidsplasser over hele landet. Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK

Bøndenes betydning for arbeids- og næringslivet i distriktene blir tydelig gjennom en studie Samfunnsøkonomisk Analyse har utført for meierisamvirket Tine.

Tallene viser at selskapet i seg selv bidrar med en verdiskaping på 22,6 milliarder kroner hvert år og gjennom flere ledd skaper hele 25.900 årsverk med arbeidsplasser. Det betyr at hver av de 7700 melkebøndenes produksjon og drift fører med seg 2,4 årsverk i andre bransjer og næringer.

Som hjørnesteinsbedrifter som også holder annet næringsliv i gang, er det altså ingen overdrivelse å si at bøndene er navet i mange bygder.

De sørger for ringvirkningsarbeidsplasser, som sjåfører, elektrikere, snekkere, rørleggere og andre entreprenører. De sysselsetter viktige leverandører av driftsmidler og tjenester knyttet til bøndenes virksomhet. Kort sagt, det lokale næringslivet.

I forbindelse med #Bondeopprør21 og jordbruksoppgjøret gjorde ordførere fra både Gudbrandsdalen, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark det klart at bøndene er avgjørende for bosetting i deres kommuner og for videre utvikling av distriktene.

Annonse

"I Gudbrandsdalen har vi mistet over 20 prosent av de aktive gårdbrukerne de siste ti årene. Det er alvorlig for dem det gjelder og samtidig medfører det konsekvenser som tap av arbeidsplasser, befolkningsnedgang og svekket matberedskap" skrev 11 ordførere i Gudbrandsdalen her i Nationen.

Det er i Trøndelag og Innlandet melkebøndene har størst betydning for den totale sysselsettingen. I Oslo står Tine og ringvirkningene for 1,5 prosent av sysselsettingen og bidrar til 4670 arbeidsplasser. I Rogaland skaper Tine hele 3250 arbeidsplasser, ifølge Samfunnsøkonomisk Analyse.

Verdiskapings-tallene fra Tine er selvfølgelig god pr for et samvirke som vil vise sin betydning, men de beskriver også jordbruksnæringas avgjørende betydning for bosetting og arbeidsplasser over hele landet.

Når meierisamvirkets visjon er«Sammen skaper vi et levende Norge», er det uttrykk for et aktivt distriktspolitisk ønske, en forpliktelse som både samvirkene og politikerne må minnes på når sentraliseringsiveren river.

Etter at Tine flyttet produksjonen av Jarlsberg-ost til Irland og la ned 430 norske arbeidsplasser, lyder det litt hult når kommunikasjonsdirektør Ole Martin Buene sier til Nationen at de nå vil se på muligheten for å heller eksportere mer norsk ost til utlandet.

Ifølge Tine kunne det gitt 900 flere melkeprodusenter i Norge dersom man hadde vært foruten den økende importen av ost og andre meierivarer. Med tilhørende ringvirkningsarbeidsplasser og verdiskaping.

Uten politisk helhetlig tenking, både i Tine og fra myndigheter, vil sterke faktorer fortsette å sentralisere arbeidsplasser vekk fra distriktene, i praksis også helt ut av landet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Nå må det bli slutt på uretten mot pelsdyrbøndene