Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bør lytte til industrien

En etter en har produsentene i den kraftforedlende industrien advart mot konsekvensene av uforutsigbar og høy strømpris. Hydro, Elkem og Norske Skog ber regjeringa sikre forutsigbare rimelige strømpriser.

Kraftforedlende industri: Fra Norsk Hydro sitt fabrikkområde på Karmøy.Foto: Jan Kåre Ness / NTB
Kraftforedlende industri: Fra Norsk Hydro sitt fabrikkområde på Karmøy.Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Norske industrieventyr er som kjent basert på tilgangen til vannkraft og rimelig strøm. Ikke minst den kraftforedlende industrien; produksjon av metaller, papir og kjemikalier. Norsk Hydro og Norske Skog står for til sammen rundt 5000 arbeidsplasser i Norge.

På litt sikt vil de høye strømprisene utvilsomt påvirke norsk industris konkurranseevne. Prisnivået for kontraktskraft vil stige, og lønnsomheten gå ned, slik Carsten Dybevig, kommunikasjondirektør i Norske Skog, advarte om her i Nationen nylig.

Usikkerhet om strømprisen kan også ganske raskt føre til manglende investeringer i industrien. Dersom de høye strømprisene vedvarer, blir situasjonen alvorlig, advarer de store industriselskapene.

Norske Skog understreker behovet for at regjeringa finner langvarige løsninger for å bevare tilgangen på forutsigbar rimelig strøm som konkurransefortrinn for den norske kraftforedlende industrien.

Norsk Hydros kommunikasjonsdirektør sier det samme: "Gode, langsiktige kraftavtaler er en bærebjelke i vår produksjon. Vi er avhengige av jevn tilgang til fornybar kraft til internasjonalt konkurransedyktige priser til vår aluminiumvirksomhet, og fremover også til produksjon av grønt hydrogen og batterier", sier Maria Melfald Tveten til Nationen.

Annonse

Direktør for kraftinnkjøp i Elkem, Alexander Strøm Arnesen, understreker overfor Nationen at produksjonen ved Elkem er helt avhengig av at industrien beholder sitt konkurransefortinn: Tilgang til forutsigbar rimelig strøm.

"Desto større overføringskapasitet vi får på straum mellom Noreg og Europa, desto likare vert prisane. Det gjer at vi mistar konkurransefordelen vår", seier Elkem-direktøren til Nationen.

Det blir er en viktig oppgave for Ap/Sp-regjeringa å sikre den kraftforedlende industrien forutsigbarhet og rimelig strøm. Det handler om mange arbeidsplasser, de fleste av dem i distriktene.

En storstilt satsing på ny, grønn industri, som regjeringa lover, vil kreve mer fornybar kraft og dermed utbygging av norsk havvind. Utbyggingen av bunnfast havvind fra Sørlige Nordsjø II skal i gang så raskt som mulig. Det er betryggende.

Samtidig er det viktig at strømmen fra turbinene på Sørlige Nordsjø II går til norskekysten og industribygging i Norge.

Dersom det bygges en utenlandskabel (hybridkabel) for havvinden, eksponeres Norge i enda større grad for europeiske priser, slik norske industrigiganter advarer mot.

Neste artikkel

Et stramt budsjett med tydelig retning