Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bedre veger er lønnsomt

På grunn av dårlige og stengte veger taper sjømateksportører i Nord-Norge millioner av kroner. Transporten går for sakte.

Avgjørende: Samferdsel og infrastruktur i distriktene er en avgjørende del av næringspolitikken. Her kan samfunnet spare ved først å
Avgjørende: Samferdsel og infrastruktur i distriktene er en avgjørende del av næringspolitikken. Her kan samfunnet spare ved først å

Det er ikke en eneste laks på Vestlandet som ikke har startet sin ferd på en fylkesveg. Produksjon, distribusjon, transport og eksport av en av Norges viktigste råvarer er avhengig av gode veger. "Ingen har det så travelt som en død fisk".

En ny rapport, laget på oppdrag fra Samferdselsforum Nord, viser i tydelige tall hvor kostbart det er når godstrafikken blir forsinket.

Bedriftenes tap er beregnet av analysebyrået Menon Economics til opp mot 20 millioner kroner i løpet av 2019. De anslår, ifølge nrk.no, den totale forsinkelsen for frakt av fersk sjømat til å være hele 12.800 timer i fjor, på riksveger, europaveger og fylkesveger i Nord-Norge samlet.

Det et ganske konkret eksempel på konsekvensene når man ikke ser hvor avgjørende del av næringspolitikken samferdsel og infrastruktur i distriktene faktisk er. Dette et område der samfunnet kan spare ved først å bruke penger. Et utbedret vegnett og mer stabil snørbrøyting gir høyere regularitet.

Annonse

Det er også et synlig bevis på den verdiskapingen som skjer på vegene i Nord-Norge, som Stein Windfeldt, styremedlem i Samferdselsforum Nord beskriver det.

Med slike tall på handa bør det være lettere å få politisk gjennomslag for flere vegprosjekter i landsdelen. Samferdselsdepartementet har fått presentert funnene i rapporten og kan ikke la være å regne med disse verdiene når de skal legge kommende nasjonale transportplaner.

Utbedringer på E10 Bjørnfjell i Nordland og E6 Sennalandet i Finnmark er spilt inn av Statens vegvesen til Nasjonal Transportplan 2022-2033. Det kan redde sjømateksportørene fra milliontap om fjellovergangene kan holdes fri for snøfokk som forårsaker kolonnekjøring og forsinkelser. Dermed forandres vegprosjektene samtidig fra svært ulønnsomme til lønnsomme, om enn på lengre sikt.

Når ansvaret for fylkesveger fra 1. januar ble overført til fylkeskommunene fra Statens vegvesen, krever det også økte økonomiske overføringer. Den viktige næringstrafikken får alt for lite fokus - og penger - i forhold til alle oppslagene om at folk har behov for å komme seg fort fram til hytta i helgene. Som en Senterpartipolitiker på Vestlandet sa det: vi må snakke mer om nytteveger, ikke bare hytteveger.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Straumprisane til nye høgder og rekordar!