Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Aps taktikkeri

Ap mobiliserer gjennom spill og taktikk internt og i LO mot Sp. Ap burde brukt ­kreftene på å mobilisere politikk mot ­høyresida.

Ap-ledelsen: Nestleder Hadia Tajik, leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Ap-ledelsen: Nestleder Hadia Tajik, leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Dagens Næringsliv avslørte fredag at Ap i et internt notat peker ut Senterpartiet som «hovedfiende i kampen om distriktene». Ap skal visstnok også frykte at Sp «vil skifte side». På dette grunnlaget forsøker Ap å mobilisere Fagforbundet og LO mot Sp. Frykten for at Sp skal gå mot høyre, er lite troverdig. Det er lokalvalg denne høsten, og Ap vet godt at i lokalpolitikken jobbes det politisk i allianser på tvers for å få viktige lokale saker på plass. I Oslo ser for eksempel Ap ut til å samarbeide med Høyre om å bygge et nytt gigantsykehus, og legge ned Ullevål sykehus.

Oslo Sp kan komme inn i bystyret på vippen og gjør kampen for å bevare Ullevål sykehus til sin hovedsak. Til tross for en rekke kritiske stemmer internt i Oslo Ap, står altså Ap sammen med Høyre.

Når det gjelder «kampen om distriktene», er det uklokt av Ap å starte en mobilisering internt og i LO mot Sp. Sp har størst troverdighet i distriktspolitikken, og det er ikke tilfeldig: Distriktspolitikken er, og har alltid vært, en bærebjelke i partiets politikk, slik kampen for et anstendig arbeidsliv har vært det for Ap.

Da Acer-striden toppet seg, sa Ap-veteranen Thorbjørn Berntsen: «Det ville vært klokt å stått sammen med LO og grasrota i Acer-saken. Å ture på og kjøre på kan ofte skape mer splid», det var i Dagsavisen 22. mars i fjor. Vi kan slå fast at Ap-ledelsen ikke fulgte Berntsens råd. Ap-ledelsen sto ikke sammen med LO og grasrota. Det var det Senterpartiet, KrF, SV og Rødt som gjorde.

Annonse

Ap-ledelsen derimot – forsterket av miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide – trosset LO og grasrota, allierte seg med Solberg-regjeringa, og sørget for at Acer-saken ble vedtatt i Stortinget.

I Thorbjørn Berntsens ånd: Vil det ikke vært klokere av Ap-ledelsen å lytte til- og stå sammen med LO og grasrota enn å bruke energien på intern mobilisering mot Sp? Ap har som nevnt hatt stor troverdighet i arbeidslivspolitikken, og kan antakelig hente stemmer tilbake ved å utvikle og satse på den.

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp, sier det slik til Dagens Næringsliv: «Vi er åpen for et godt sakssamarbeid med Ap og har felles interesse av å få til et regjeringsskifte. Hvis det skal skje, må nok Ap endre strategi, bort fra det spillet som blir avslørt i dette notatet.» Det er nok et godt råd.

Velgere som ønsker en annen regjering og en ny politisk kurs i Norge om to år, er avhengige av at Ap og Sp drar sammen. Samtidig er det selvsagt legitimt at partiene vil oppnå størst mulig oppslutning om eget parti før valg. Det er mulig å kombinere hensynene uten slikt spill og en slik taktikk som Ap-notatet legger opp til. Det styrker neppe verken Ap eller det rødgrønne alternativet.

Oppsummert

Spill og taktikkeri

1 I et internt notat peker Ap ut Senterpartiet som «hovedfiende i kampen om distriktene», og frykter tilsynelatende at Sp skal gå mot høyre.

Et eksempel

2 I Oslo vil Sp bevare og styrke Ullevål sykehus. Ap går sammen med Høyre om å ville bygge et nytt gigantsykehus, og legge ned Ullevål.

Politikk og troverdighet

3 Ap har hatt stor troverdighet i arbeidslivspolitikken, og kan antakelig hente tilbake langt flere stemmer ved å utvikle og satse på politikk. Spill og taktikkeri er sjelden politisk bærekraftig.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kva nå med Dalenes Dal?