Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Alle produsenter skal med i dyrevelferdsprogram

Svineprodusentene prioriterer dyrevelferd og dyrehelse ved å delta i det nye dyrevelferdsprogrammet og i programmet Helsegris. Det er godt nytt.

Dyrevelferd: Svært mange svineprodusenter har meldt seg inn i Dyrevelferdsprogrammet, og 1. januar skal alle være med. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase.
Dyrevelferd: Svært mange svineprodusenter har meldt seg inn i Dyrevelferdsprogrammet, og 1. januar skal alle være med. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase.

Så å si alle (99 prosent) svineprodusenter med over 50 dyr, er med i dyrevelferdsprogrammet for svin. Programmet ble innført 1. juli i år, og det er gledelig at alle de større svineprodusentene allerede er innmeldt.

Da Mattilsynet gjennomførte omfattende tilsyn på slaktegris i Rogaland i 2017-18, kom det fram alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket. NRK-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter», som ble vist i juni i år, ga også grelle eksempler på brudd på reglene om dyrevelferd. I januar i fjor gikk kjøttbransjen sammen om å innføre dyrevelferdsprogrammet for svin. Og 1. juli i år ble alle besetninger, også med purker, omfattet av programmet.

Deltakelse i dyrevelferdsprogrammet innebærer krav om dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, krav om loggføring av sykdom og skadde dyr og hvordan de skal håndteres. Og tettere oppfølging fra slakteriene. Hvor mange veterinærbesøk som kreves, avhenger av antallet dyr.

Så langt er 912 purkebesetninger registrert i programmet Helsegris. Det er rundt 90 prosent av alle besetningene i Norge. 99,4 prosent av de største svinebesetningene er med, samt 90,3 prosent av de slaktegrisbesetningene som leverer mer enn 50 griser per år. Disse produsentene leverer totalt 96 prosent av all slaktegris i Norge.

Annonse

Svineprodusentene har også innført obligatorisk opplæring i dyrevelferd for bønder og røktere. Fristen for å gjennomføre kurset er 1. januar 2020.

Administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes, har god grunn til å være fornøyd. «Dette er veldig flotte tall, og at det har blitt så stor oppslutning på så kort tid er vi veldig fornøyd med. Det er svært viktig at norske produsenter tar ansvar ved å være med å utvikle dyrevelferden i næringen, både på egen gård og for næringen sin del», sa Eik-Nes til Nationen i forrige uke.

Målet må være at alle, 100 prosent, av svinebesetningene er omfattet av både dyrevelferdsprogrammet og Helsegris. Det er viktig for dyrevelferden, dyrehelsa og omdømmet til norsk svineproduksjon. Nå viser altså tallene at svineprodusentene ikke er så langt unna å nå målet. Norsvin har også mål om 100 prosent, og vil forskriftsfeste dyrevelferdsprogrammet.

Norsvin-direktør Olav Eik-Nes begrunner behovet for forskrift slik: «Dyrevelferden stopper ikke ved antallet griser, hver gris er viktig. Det er viktig at vi har forskriftsfestet at alle griser blir sett på som likeverdige. Dette viser også at næringa tar dyrevelferden på høyeste alvor.»

Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) møtte svineprodusentene tirsdag, og bekreftet at dyrevelferdsprogrammet blir forskriftsfestet. Dermed vil at besetningene omfattes av programmet fra og med 1. januar 2020.

Opsummert

99 prosent

1 Hele 99 prosent av de svineprodusentene som har mer enn 50 dyr, har meldt seg inn i Dyrevelferdsprogrammet.

Helsegris

2 90 prosent av purkebesetningene og 96 prosent av all slaktegrisen er med i programmet Helsegris.

Alle med i januar

3 Landbruksminister Bollestad bekrefter at dyrevelferdsprogrammet forskriftsfestes, slik næringa selv ønsker.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Arealfordeling og krysskjøring i jordbruket