Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Aleris: Viktig prinsippsak for norsk arbeidsliv

Rettssaken mellom det privateide helse- og omsorgsselskapet Aleris og 24 medarbeidere i Fagforbundet er en prinsippsak med avgjørende betydning for norsk arbeidsliv.

I retten: Rettssaken mellom Fagforbundet og det private helse og omsorgsselskapet Aleris startet denne uka. Her advokat Arne Torsten Andersen som representerer Aleris og Pål Christian Stange fra Aleris. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
I retten: Rettssaken mellom Fagforbundet og det private helse og omsorgsselskapet Aleris startet denne uka. Her advokat Arne Torsten Andersen som representerer Aleris og Pål Christian Stange fra Aleris. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mandag startet rettssaken mellom Fagforbundet og Aleris Ungplan og Boi i Oslo tingrett. Rettssaken vil pågå fram til 4. april. Aleris Ungplan og Boi er et selskap i Aleris Omsorg Norge. Aleris er et privateid selskap med virksomhet innen helse- og omsorgssektoren i Skandinavia, med avdelinger i Norge, Sverige og Danmark.

Fagforbundet har tatt saken til retten på vegne av 24 medlemmer som jobber for det private velferdsselskapet.

Saken mot Aleris Ungplan og Boi handler om retten til fast ansettelse. De 24 Aleris-medarbeiderne jobber som omsorgsarbeidere, blant annet med psykisk syke og rusbrukere. Aleris har knyttet de 24 til seg som kontraktører og selvstendig næringsdrivende – uten overtidsbetaling, sykelønn, feriepenger eller pensjon. Aleris sparer utgifter.

Medarbeiderne mener at de i flere år har utført helt ordinære arbeidsoppgaver, og derfor skulle vært fast ansatt – med de rettighetene og den beskyttelsen norsk arbeidslivslovgivning gir. Retten til fast ansettelse er hjemlet i Arbeidsmiljøloven. Fagforbundet krever til sammen 35 millioner kroner i etterbetaling til de 24 medarbeiderne, for overtid og andre tillegg.

Aleris har avvist kravet, og hevder de 24 medarbeiderne har vært oppdragstakere og konsulenter. Det private velferdsselskapet har også vist til at det er i strid med EØS-avtalens regler om fri etableringsrett om de 24 skal regnes som fast ansatte.

Annonse

Mandag sa Aleris Omsorg Norge-sjefen, Erik Sandøy, til Dagsavisen at rettssaken kun "handler om å klargjøre retningslinjer for bruk av selvstendig næringsdrivende konsulenter, som ikke er omfattet av arbeidsmiljøloven, i utføringen av enkelte oppgaver innen psykisk omsorg i Norge".

Mye tyder på at Aleris-sjefen fortegner, og at leder i Fellesforbundet, Mette Nord, har rett i at Aleris-saken er en av de største og viktigste arbeidslivssakene i norsk rett på årevis. "Saken handler om hvorvidt arbeidsfolk skal ha rett til å være arbeidstakere som er beskyttet av arbeidsmiljøloven, eller om de i realiteten skal tvinges til å være selvstendig næringsdrivende uten rettigheter", sa Mette Nord til Dagsavisen.

Det bør ikke være mulig å bruke EØS-avtalen til å tvinge igjennom en helt ny arbeidslivsmodell i Norge. Dersom det skulle vise seg at EØS-avtalen kan brukes slik NHO-bedriften Aleris har hevdet, til å frata arbeidere en helt grunnleggende rettighet, nemlig retten til fast arbeid, blir det umulig for LO å forsvare EØS-avtalen.

Uavhengig av EØS er Aleris-saken en viktig prinsippsak for norsk arbeidsliv: Dersom de 24 medarbeiderne har utført ordinære arbeidsoppgaver over tid, har de krav på fast ansettelse. Alternativet er løsarbeid og vilkårlighet.

Oppsummert

Rett til fast ansettelse

1 Fagforbundet går til rettssak mot Aleris Ungplan og Boi for retten til fast ansettelse for 24 medlemmer som har hatt regulære arbeidsoppgaver for Aleris over tid.

"Konsulenter"

2 Det private helse- og omsorgsselskapet hevder medarbeiderne er "konsulenter som ikke er omfattet av arbeidsmiljøloven".

EØS

3 Aleris har hevdet at fast ansettelse for de 24 er i strid med EØS-retten. Også uavhengig av EØS, er Aleris-saken en avgjørende prinsippsak for norsk arbeidsliv.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi skal styre norsk jernbane – ikke EU