Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Aggresjon og teater

Wara-saken skal få sin avklaring i rettsvesenet. Imens kan vi betenke grensen mellom politisk kunst og privatliv.

Kritisk situasjon: Justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Lendet mellom justisminister Tor Mikkel Waras bolig og Black Box teater har lenge vært en slagmark. Torsdagens pågripelse av Waras samboer var likevel et sjokk - også for statsminister Erna Solberg og hennes statsråder.

Justisministerens bolig har vært utsatt for en rekke anslag siden i fjor høst. Enkelte har satt anslagene i sammenheng med teaterstykket "Ways of seeing". Natt til forrige søndag brant en bil utenfor boligen. Nå har PST siktet statsrådens samboer for falsk anmeldelse: Politiet mener hun selv tente på bilen. Samboeren hevder sin uskyld.

Justisministeren kan konstitusjonelt og juridisk fortsette i stillingen. Men saken har også en politisk og en personlig side som gjør det krevende for Tor Mikkel Wara å bli i stillingen.

Ingen er tiltalt eller dømt for anslagene mot justisministerens bolig. Ingen årsakssammenheng er påvist mellom teaterstykke og anslagene mot Wara. Det er like fullt mulig å ta lærdom av det vi faktisk vet.

I forestillingen «Ways of Seeing» vises videoopptak av hjemmene til blant andre justisminister Tor Mikkel Wara og Christian Tybring-Gjedde (Frp). Skuespillerrne hevder å ha observert personene i månedsvis. Det er på det rene at Wara og samboeren har reagert kraftig. Hun har anmeldt forestillingen. Både Wara og kunstnerne bak stykket har mottatt trusler.

Annonse

Black Box-oppsetningen tar berettiget tak i samfunnsutviklingen. I fjor oppfordret innvandrerkritiske HRS til å ta bilder for å dokumentere islamsk fremvekst i det offentlige rom.

Regissør Pia Maria Roll har overfor NRK forklart filmingen av folks hjem med at "disse folkene driver fram rasistisk propaganda." Her har kunstneren forlatt kunsten og gitt seg den juridiske anklagen i vold. Det kler henne dårlig.

Christian Tybring-Gjedde har svart med å anklage Black Box teater for å "hate nordmenn", en udokumentert og potensielt farlig påstand. Frps ønske om å frata Black Box offentlig støtte på grunn av sin oppsetning ligner grep vi kjenner fra autoritære stater.

Black Box teater erkjenner at de metodene kunstnerne har benyttet i forestillingen reiser etiske problemstillinger. Det er klokt av teateret. Alle har rett til et privatliv. Å filme politikeres hjem og bruke materialet i politisk kunst utfordrer denne retten.

Den kunstneriske frihet skal og må forsvares. Det gjøres lettest når friheten praktiseres under ansvar.

Oppsummert

Sjokk og uvisshet

1 Ingen er tiltalt eller dømt for anslagene mot justisministerens hjem. Siktelsen mot samboeren gjør det vanskelig for ham å sitte.

Ufyselig tone

2 Ordskiftet rundt justisministeren og et teaterstykke på Black Box skjemmes av aggressivt anklageri.

Selvransakelse

3 Heller ikke i en nødvendig samfunnsdebatt er det uproblematisk å filme og vise frem hjemmet til politikere og deres familie.

Neste artikkel

Grande håper Jensen slutter å bruke ordet «snikislamisering»