Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Verdifulle, ville vekster

Ville vekster forbundet med god helse er i vinden både her til lands og på det internasjonale markedet. Om de kommer fra våre trakter kan de potensielt ha en høy verdi.

Ettertraktet i Asia:  Det meste av den nordiske og baltiske bæreksporten går  til det asiatiske markedet. Foto: Mostphotos
Ettertraktet i Asia: Det meste av den nordiske og baltiske bæreksporten går til det asiatiske markedet. Foto: Mostphotos

Skog er så mye mer enn bare tømmer. I tillegg til blåbær, tyttebær og molte, bør også granskudd, bjørkesevje, rosenrot, urter, nøtter og sopp nevnes som potensielt verdifulle ville vekster. Selv om Norge bare i liten utstrekning utnytter disse ressursene kommersielt, har våre naboland Sverige og Finland, samt de baltiske landene, lange tradisjoner når det gjelder kommersiell utnyttelse av skogens ville vekster.

For det økonomiske potensialet er stort. Finland, for eksempel, eksporterte bær og ville vekster for til sammen 530 millioner euro i 2017. Og selv om det «bare er blåbær» utgjorde Latvias blåbæreksport til Kina 33 millioner kroner i 2017. Det meste av den nordiske og baltiske bæreksporten går nettopp til det asiatiske markedet. Kinesiske forbrukere betaler gjerne ekstra for ville vekster fra de Nord-Europa. Kundene forbinder det nordlige og arktiske med ren natur og råvarer med helt spesielle kvaliteter.

"Utfordringen for produsentene og eksportørene er at siden bær og andre ville vekster fra Nord-Europa er så ettertraktede, så florerer det av etterligninger og feilmerkede produkter."

Utfordringen for produsentene og eksportørene er at siden bær og andre ville vekster fra Nord-Europa er så ettertraktede, så florerer det av etterligninger og feilmerkede produkter. Kopieringen kan være utført på grunn av sammenblanding av arter og steder, men ofte er varene piratkopiert med overlegg.

Villedende markedsføring forteller falske historier om bærsortene og deres presumtive opphavssted. Kommersielt dyrkede bær utgis for viltvoksende, slik som nære artsslektninger høstet i Asia eller Amerika, men som markedsføres som nord-europeiske. I tillegg kan det oppgis feil opprinnelsesland, eller det bare er oppgitt en feil andel av den ettertraktede veksten i sluttproduktet.

Mange av våre ville vekster har nemlig nære slektninger som kultiveres og høstes industrielt – slik som hageblåbær og tranebær. Hageblåbær og tranebær er ofte billigere enn sine ville slektninger, men har et mye lavere konsentrasjon av for eksempel antioksidanter enn sine ville slektninger blåbær og tyttebær. Du ser denne kvalitetsforskjellen på innsiden av bæret.

Antioksidantene og andre helsegode forbindelser er ofte fargestoffet. I hageblåbær er det kun skallet som har fargepigment, mens fruktkjøttet inni er helt lyst. Blåbær har for eksempel fire ganger høyere innhold av antocyaniner sammenlignet med hageblåbær mens tyttebær dobbelt innhold av antioksidanter sammenlignet med tranebær. I pulverform kan denne sammenblandingen være vanskelig å oppdage.

For nordiske råvareprodusenter og videreforedlere av ville vekster kan det ofte være vanskelig å komme inn som aktør i det kinesiske markedet. De fleste bedriftene er små, med få faste ansatte, og store årstidsvariasjoner i tilgjengelig råvare gjør det nødvendig med sesongarbeidere.

Bioform i Sørreisa er et av svært få norske selskaper som utnytter ville vekster kommersielt. Selskapet videreforedler ville råstoffer fra Norden og Østersjøområdet, og de har kunder blant annet i Kina, Taiwan og Hong Kong. Erfaringene deres er at markedene til tider er svært ustabile, og der lover og forskrifter endres raskt.

For å sikre trygg mat og for å få en kvalitetsgaranti, ønsker produsentene og videreforedlerne rimelige kvalitetsanalyser og autentiseringsmetoder. Dette er metoder som bekrefter at bærene og soppene er ekte vare. I denne sammenheng betyr ekte vare at opprinnelsen til produktet er verfisert, at råvarene stammer fra riktig sort og at mengden av de aktive virkestoffene er korrekt.

NovelBaltic er navnet på det internasjonalt samarbeidet mellom universiteter og forskningsinstitutter i Norge, Finland, Latvia, Estland og Litauen og der Nibio deltar. Målet vårt er å finne metoder for nettopp å kvalitetssikre art, sammensetning og voksested for de ulike aktuelle ville vekstene – og så gjøre denne kunnskapen lett tilgjengelig for bedriftene.

Bedrifter i alle samarbeidslandene var også med i utvelgelsen av hvilke arter som er mest aktuelle å forske videre på. Svaret var blåbær, tyttebær, samt soppen Chaga. Bedriftene uttrykte dessuten et behov for rimelige kvalitets- og verifiseringsanalyser. Helt konkret benyttes DNA-analyser for å identifisere den enkelte art og sort, men også analyser av aktive virkestoffer som antocyaniner og polyfenoler kan avsløre hvilken art det er snakk om.

Bekreftelse av vekstenes opprinnelsessted er noe mer komplisert, da dette krever kartlegging av utbredelsen og variasjonen over et større geografisk område. En slik kartlegging krever mange analyser siden ville vekster, som sprer seg naturlig og som tilpasser seg voksestedet, opparbeider små endringer i DNA-et over tid.

Ulikt klima og genetiske tilpasninger kan også påvirke mengden av ulike forbindelser i arter, som så kan utnyttes for å bekrefte voksested. En tredje metode er å se på hvordan isotoper, altså ulike variasjoner av et grunnstoff, varierer på ulike voksesteder.

For bedrifter som Bioform i Sørreisa, som dessuten er en enkeltaktør i markedet, kan det være vanskelig å manøvrere mellom de ulike laboratoriene som tilbyr analyser av plantematerialet. En mulig løsning kunne vært å lansere en egen nettportal der bedrifter, råstoffleverandører og videreforedlere får oversikt over de ulike laboratoriene og de analysene de tilbyr.

Mange analysemetoder er allerede på plass, så da handler det mest om tilgjengeliggjøring og å tilpasse analysene til de ønskede artene. Andre metoder er mer tidkrevende og kostbare å få på plass, men når de er klare vil det være enkle analyser å gjennomføre.

Det endelige målet med forskningen og samarbeidet med næringsaktørene er å sikre det gode ryktet til de ville vekstene fra våre trakter for å øke forretningsmulighetene på dette markedet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Renter og inflasjon