Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulvens genetikk er godt kjent

Ulven i Norge tilhører en av de best kartlagte viltbestandene i verden.

Genetikk: Det er ikke noe i disse analysene fra Rovdata som tyder på at påstandene fra Telemark Bonde- og Småbrukarlag stemmer, skriver Ola Elvestuen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Genetikk: Det er ikke noe i disse analysene fra Rovdata som tyder på at påstandene fra Telemark Bonde- og Småbrukarlag stemmer, skriver Ola Elvestuen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Tidligere studier viser at den skandinaviske ulvebestanden stammer fra Russland og Finland, ikke fra dyreparker i Paris. Det er heller ingen vitenskapelige holdepunkter for at den norske ulven er genetisk iblandet hund.

Likevel gjentar Telemark Bonde- og Småbrukarlag gamle konspirasjonsteorier som bygger opp under en mistanke om at ulven er utplassert i norsk natur. På landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlaget i helga ble det vedtatt at de ønsker en "åpen debatt om hva vi skal gjøre med ulveindivider der genetikken ikke kan forklares med naturlig migrasjon", omtalt i Nationen.

Jeg vil vise til at når vitenskapelige DNA-analyser har dokumentert at skandinaviske ulver har vist seg å være hybrider, har disse blitt tatt ut. Sist det skjedde var i Sverige i fjor.

I media kommer det fram at Telemark Bonde- og Småbrukarlag har samlet inn blodprøver fra ulv på dugnad og sendt det til et privat tysk laboratorium. I Norge gjør Rovdata fortløpende DNA-analyser av ulv, og svarene viser blant annet hvem som er foreldrene og hvilket revir individene kommer fra. Det er ikke noe i disse analysene som tyder på at påstandene fra Telemark Bonde- og Småbrukarlag stemmer.

Det er gjort et svært omfattende arbeid i Skandinavia med forskning, kartlegging og DNA-analyser av ulv gjennom mange år. Basert på et omfattende genetisk materiale er det også rekonstruert et tilnærmet komplett slektstre over dagens ulvebestand fra den etablerte seg igjen i Skandinavia på 1980-tallet.

Dagens ulvebestand stammer fra tre ulveindivider som vandret inn fra Finland og Russland på 1980- og 1990-tallet. Senere har noen flere ulver vandret inn til Norge og Sverige, også fra Finland og Russland.

Annonse

Denne kunnskapen ble presentert i stortingsmeldingen om ulv i 2016. Stortinget har i tillegg bedt om en ny uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge. Dette følges opp i to deler.

Del 1 ble gjennomført i 2017 med en vitenskapelig gjennomgang av tidligere studier på den skandinaviske ulvens genetiske opphav. Gjennomgangen ble utført av tre amerikanske forskere (Dr. Adam H. Freedman ved Harvard University, professor Fred W. Allendorf ved University of Montana og professor Robert K. Wayne ved University of California). Deres konklusjon er at den skandinaviske ulvebestanden stammer fra immigrasjon fra Finland og Nordvest-Russland. De tre forskerne fant heller ikke bevis for at det er genetisk innblanding fra hunder i dagens ulvebestand.

I tillegg blir del 2 nå gjennomført med nye omfattende analyser av DNA-materiale av

ulv ved bruk av nye metoder. De nye metodene gjør det mulig å undersøke hele det genetiske arvematerialet til ulven. Etter en bred og åpen anbudsprosess er oppdraget gitt til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet (NTNU), og arbeidet skal sluttføres våren 2022.

I 2017 ble det for øvrig også gjennomført undersøkelser av hele arvematerialet til ulven ved Universitetet i Oslo (UiO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på oppdrag fra NORSKOG. Formålet var å identifisere mulige krysninger mellom hund og ulv i dagens skandinaviske ulvebestand, men noen slik nylig hybridisering ble ikke funnet i studien.

Så vidt jeg vet, har forskningsmiljøene som har gjort omfattende vitenskapelige undersøkelser av ulvens genetikk ikke fått tilgang til undersøkelsene som Telemark Bonde- og Småbrukarlag viser til.

Jeg diskuterer gjerne rovdyrpolitikk generelt og ulvepolitikk spesielt med Bonde- og Småbrukarlaget og andre som er opptatt av dette. Men debatten må være basert på vitenskapelige fakta som er etterprøvbare.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

En trist reprise