Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tapsgrenser for alle

Folk som spiller på hest, er som folk flest. De kan rammes av pengespillproblemer.

Vant alene: Flere taper enn vinner - også i spill på hest. Foto: Eirik Stenhaug/Equus Media/NTB scanpix
Vant alene: Flere taper enn vinner - også i spill på hest. Foto: Eirik Stenhaug/Equus Media/NTB scanpix

Den norske pengespillpolitikken er tuftet på en ansvarlig og solidarisk tilnærming, der hensynet til å verne folk mot avhengighet settes foran økonomiske hensyn og inntjening.

Vernetiltakene som skal hindre utvikling av avhengighet og store økonomiske tap, må gjelde alle spillere. Også de som spiller på hest.

Norsk Tipping og Rikstoto tilbyr sine spill til det norske markedet gjennom statlige reguleringer og krav til ansvarlighet. Å innføre nye virkemidler for å verne sårbare spillere har vært regelen i utviklingen av pengespill, nå skjer det også hos Norsk Rikstoto gjennom innføringen av tapsgrenser.

Det er bra og på tide.

Men på grunn av frykt for inntektstap for Norsk Rikstoto, og i neste omgang norsk hestesport, har Frp fremmet forslag i Stortinget om å unnta hestespillerne for den sikkerhetsmekanismen en tapsgrense er.

Tapsgrenser bidrar til at folk ikke spiller for mer enn de evner og sørger dermed for å begrense at folk får store økonomiske belastninger knyttet til pengespill. Den månedlige tapsgrensen hos Norsk Tipping er på 20.000 kroner i måneden. Innføringen av tapsgrenser der har vært en suksess, selskapet har ikke sett en stor spillerflukt. Og selv om inntektene sank, og overskuddet til fordeling ble noe mindre, har frivilligheten sluttet bredt opp. Det har en stor verdi å vite at pengene du får i støtte til kunstgressbane eller til innkjøp av korpsinstrumenter, kommer fra friske folk som har råd til å tape. Det bør også aktørene i norsk hestesport være opptatt av.

Annonse

I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen lagt inn bortfall av totalisatoravgiften. Ifølge regjeringens beregninger vil det mer enn oppveie de økonomiske konsekvensene tapsgrensene får for Norsk Rikstoto økonomi. Det er et godt bevis på at regjeringen klarer å kombinere krav om økt ansvarlighet og hensynet til finansiering av hestesporten.

I norsk pengespillpolitikk må vi ha to tanker i hodet samtidig, som må virke sammen for å sørge for mer ansvarlighet og mindre tap hos den enkelte. Vi må både innføre strengere ansvarlighetstiltak i den norske pengespillmodellen og samtidig må vi ta i bruk alle tilgjengelige verktøy for å hindre at folk kan spille hos utenlandske pengespillselskaper.

På det området har det skjedd mye de siste årene, blant annet med vedtak av DNS-varsling, et stadig mer effektivt betalingsformidlingsforbud mellom banker og spillselskaper, og i tillegg er det nå sørget for at det ikke blir reklame for utenlandske pengespillselskaper på tv fra nyttår.

Dersom Frp skulle få flertall for sitt forslag om å unnta hestespillerne fra tapsgrensene, vil det være svært synd for de spillerne som sliter med avhengighet og store økonomiske tap. Men det kan også sette hele enerettsmodellen i spill. En modell Norsk Rikstoto nyter godt av fordi den verner mot utenlandsk konkurranse.

Rikstoto og hestenæringen har i flere år vært klar over at krav om å innføre tapsgrenser ligger inne i inneværende konsesjon. Nå, like før innføring, gjør Rikstoto et iherdig forsøk på å stoppe et viktig ansvarlighetstiltak. Det skjer samtidig som den norske enerettsmodellen er under et kontinuerlig press fra utenlandske spillselskaper. Det kommende året vil vi se flere prinsipielle rettssaker om enerettsmodellen opp mot EØS-lovgivningen.

"Rikstoto og hestenæringen har i flere år vært klar over at krav om å innføre tapsgrenser ligger inne i inneværende konsesjon."

Dersom vi nå får et stortingsvedtak i tråd med Fremskrittspartiets forslag, vil det svekke det juridiske grunnlaget for unntaket fra fri konkurranse som den norske enerettsmodellen er. Det vil da kunne hevdes at norsk pengespillpolitikk verken er konsistent eller har som hovedmål å begrense problemspilling, men er mer rettet inn mot å generere midler til overskuddsmottakerne.

Et sånt vedtak vil dermed både være dårlig for sårbare spillere og alle som kan rammes av spillproblemer i framtida, men også for den norske spillmodellen.

Neste artikkel

Muligheter i markedet