Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tankesettet bak Vestens søvngjengeri

På terskelen til den største humanitære krisen siden andre verdenskrig bekymrer Nibio-forsker seg for vannkvaliteten i Oslofjorden. Det er både avslørende og skremmende.

Verdens kornkammer: Verdens største eksportør av hvete og kunstgjødsel har invadert verdens femte største eksportør av hvete. Foto: Mostphotos
Verdens kornkammer: Verdens største eksportør av hvete og kunstgjødsel har invadert verdens femte største eksportør av hvete. Foto: Mostphotos

Seniorforsker i Nibio, Marianne Bechmann, bekymrer seg i et innlegg i Nationen for hvordan det vil gå med vannkvaliteten i Oslofjorden om landbruket øker produksjonen av matkorn. Bechmann mener det vil være bedre å importere hvete enn å øke norsk produksjon og risikere økt nitrogenavrenning til Oslofjorden.

Bakgrunnen til at landbruket er oppfordret til å øke produksjonen av matkorn er at verdens største eksportør av hvete og kunstgjødsel har invadert verdens femte største eksportør av hvete.

Bakgrunnen, allerede før krigen, var en energikrise som ga gasspriser i Europa så høye at gjødselprodusenter måtte stenge ned produksjon av ammoniakk og kunstgjødsel som nå koster tre ganger hva den gjorde for et par år siden.

Kombinasjonen av krig i Europas kornkammer og energi- og kunstgjødselkrise har gitt hvetepriser ingen har sett på mange tiår.

Hva dette igjen vil bety for verdens matvareforsyning til høsten, når avlingene skulle vært tresket på ukrainske jorder og avlingene svikter i land som Pakistan og India fordi de ikke har hatt råd til å kjøpe nok kunstgjødsel, er det ingen som veit. Det blir stygt, spørsmålet er bare hvor stygt.

Seniorforskeren i Nibio har imidlertid en kjepphest å ri; nitrogenavrenning fra landbruket.

Men på et vis er det bra det blir sagt og. Innlegget viser med all tydelighet tankesettet som har ført Vesten inn i en situasjon der vi har outsourcet alt fra tungindustri, energiproduksjon, gruvedrift og matproduksjon til tredjeland og gjort oss avhengige av import av alt vi trenger fra land vi nå skulle innført sanksjoner mot.

"De siste 30 årene siden murens fall har vært preget av en narsissistisk miljøvern-nasjonalisme koblet med tøylesløs markedsliberalisme og frihandel."

De siste 30 årene siden murens fall har vært preget av en narsissistisk miljøvern-nasjonalisme koblet med tøylesløs markedsliberalisme og frihandel.

Industri, energiproduksjon, gruvedrift og landbruk som måtte oppfattes ubehagelig, krenkende for en salamander, og gir ukorrekt mengde utslipp av klimagasser her i Vesten legges ned.

I stedet kjøpes det heller billig fra Russland, Kina eller andre autoritære stater med tvilsomt menneskesyn og enda mer tvilsomme miljøreguleringer.

I energisektoren har Vesten latt Kina få stå for 80 prosent av produksjonen av solceller. Vi har latt Kina og Russland bli totalt dominerende innen alle former for nukleær teknologi og med politiske vedtak lagt ned våre egne fullt fungerende kjernekraftverk.

Vi har latt Kina og Russland bli giganter innen sjeldne jordmineraler som er helt avgjørende for å kunne bygge vindturbiner i Europa. Vi har latt miljø-lobbyister finansiert av russiske Gazprom være med å forby utvinning av skifergass i Europa, slik at vi i dag finansierer Putins krig mot Ukraina med rundt 7 milliarder kroner i døgnet.

I landbruket har Europa og Norge latt fobier mot alt som til enhver tid måtte føles “unaturlig” styre dagsorden med politikere som har hatt sine egne spesifikke kjæledeggeprosjekter som forbud mot glyfosat, GMO, krav til økologisk produksjon, eller saktevoksende kyllingraser.

I tillegg har miljøbyråkratiet som Bechmann er en del av gradvis tatt strupetak på planteproduksjonen ved å redusere tillatt mengde tilført gjødsel til jordene. På et tidspunkt var proteinnivået så lavt at oppkjøpere fra midtøsten spesifiserte at de ikke ønsket å kjøpe dansk hvete. Men danskene sluttet ikke å spise hvetebakst eller fôre kyllingene sine på hvete for det.

Vi i Vesten har bare sluppet å velge mellom å bruke vare X eller tjeneste Y, vi har sågar fått kjøpt det billigere og kunnet bruke mer av det, fordi alle konsekvensene minst fire ukers seilas med containerskip unna.

På det viset har barn av øvre middelklasse kunnet utdanne seg til trygge jobber i offentlig miljøforvaltning, eller som lobbyister for en eller annen velsmurt miljø-NGO, der de slipper å se fabrikkpiper, dagbrudd og andre uestetiske konsekvenser av det industrielle samfunnet de er helt dønn avhengige av.

Russlands invasjon av Ukraina har forhåpentligvis vekket oss fra 30 år med søvngjengeri inn i den krisen vi står i. Det kan rett og slett hende vi er nødt til å forurense noen fjorder, sprenge ut noen nye industritomter, borre noen flere gassbrønner og reformere noen reguleringer slik at vi i Vesten ikke står med lua i hånda og tigger om sjeldne jordmineraler, gass, uran og hvete når neste tyrann velger å invadere sitt naboland.

Miljøreguleringer er for folk som legger seg trygge, varme og mette om kvelden. Ingen legger seg redde, kalde og sultne og bryr seg om hvor mye nitrogen som renner ut i Oslofjorden.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Michelin – og alle de andre matopplevelsene