Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Spis mindre og velg bedre kjøtt

Du kan velge å spise kjøtt og fremdeles ha et bevisst forhold til hvordan dyret har hatt det.

Velger du økologisk, støtter du nemlig opp om et landbruk som i større grad legger til rette for dyrenes velferd og som tar vare på insektene og jord, skriver Elin Rømo Grande. Foto: Siri Juell Rasmussen
Velger du økologisk, støtter du nemlig opp om et landbruk som i større grad legger til rette for dyrenes velferd og som tar vare på insektene og jord, skriver Elin Rømo Grande. Foto: Siri Juell Rasmussen

Den nye sjefen i Norges største kjøttkonsern Nortura, Anne Marit Panengstuen, sa nylig i et intervju med Bondebladet at nordmenn ikke bør kjenne på kjøttskam.

Selv om FNs nyeste klimarapport bekrefter at vi generelt bør spise mindre kjøtt og mer plantebasert er det heller ikke så mye som tyder på at vi gjør det. Ifølge Helsedirektoratet var forbruket av alt kjøtt, inkludert biprodukter, ca. 76 kilo per innbygger i 2017.

I samme intervju sier Panengstuen likevel at hun tror kjøttforbruket vil gå ned og at flere vil ta mer bevisste valg knyttet til det kjøttet de spiser. Oppfordringen fra oss i Økologisk Norge er: velg kjøtt som bidrar til at flere dyr får bevege seg fritt og utfolde seg slik det er naturlig for dem!

Respekt for dyrets egenart er grunnleggende i økologisk dyrehold. Dette er en del av de grunnleggende Økologiprinsippene, som også etter hvert har blitt tatt inn i Lov om Dyrevelferd. Men i økologisk landbruk er det enda strengere krav. Husdyr i økologisk landbruk har rett til å komme ut i friluft, de har rett til dagslys og de har rett til bedre plass når de er inne. Derfor får økologiske husdyr i større grad levd ut sin naturlige adferd enn husdyr i konvensjonelt landbruk.

Når ku og kalv skal skilles, skal bonden gjøre dette på en skånsom måte.

Her er noen eksempler: Vet du forskjellen på en vanlig og en økologisk kylling? Den viktigste er at økologisk fjørfe har muligheten til å være ute, hele året, så lenge været tillater det. Og når de er innendørs har de betydelig større plass og bedre forhold enn sine «vanlige» artsfrender. For ikke-økologiske kyllinger er for eksempel gjerne dagslyset styrt for å legge til rette for maks vekst. Øko-kyllinger, derimot, har rett til naturlig lys inne også.

Annonse

Mange satte svinekjøttet i halsen etter Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» tidligere i år. Velger du Ø-merket på kjøttpakken når du skal kjøpe svinekjøtt, bidrar du til at flere griser får komme ut i friluft, der de kan bevege seg og bruke trynet sitt på naturlig grisevis. Mange økologiske griser får gå ute med flokken sin hele året, med mulighet til å trekke inn, gjerne i små hytter, når de ønsker det.

Økologisk ku, sau og geit skal også få være ute på beite så lenge det er forsvarlig. Det er godt for dem, og de gjør samtidig en viktig ryddejobb i utmarka som styrker det biologiske mangfoldet. I fjøset har de rett til mer plass enn dyr i konvensjonelle fjøs. Den økologiske kalven skal gå med mora de første dagene i livet, mens en kalv i konvensjonell drift kan bli tatt vekk fra kua rett etter fødsel. Når ku og kalv skal skilles, skal bonden gjøre dette på en skånsom måte.

Alle økologiske dyr, inkludert fjørfe og gris, har dessuten rett til å spise grovfôr, som gras og rotvekster, hver dag. Beitedyra er sikret større andel gras, og får dermed mindre kraftfôr, enn i konvensjonelt.

Mange økobønder legger også lista høyere enn det økologiske regelverkets minimumskrav.

Til og med insekter, og ikke minst jordlevende organismer, nyter godt av økologisk dyrehold. De slipper nemlig unna sprøytemidler når fôret til husdyrene er økologisk dyrket. Insekter og jordliv har livsviktige oppgaver som pollinering og oppbygging av plantenes hjem, nemlig jorda. Så send en vennlig tanke til dem når du står med valgets kval i butikken.

Velger du økologisk, støtter du nemlig opp om et landbruk som i større grad legger til rette for dyrenes velferd og som tar vare på insektene og jorda. Derfor jobber Økologisk Norge med å øke etterspørselen etter de økologiske variantene. Ja, kanskje koster det litt mer, naturlig nok. Utgiftene er større for bonden når hvert dyr skal ha større plass, økologisk fôr og tilgang til utearealer. Men det har du kanskje råd til, om du spiser kjøtt sjeldnere?

Jo flere av oss som kjøper økologisk kjøtt, melk og egg, dess flere dyr får bevege seg fritt og utfolde seg slik det er naturlig for dem.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Dyrelidelsene ingen tør snakke om