Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Soya som ikke lukter svidd

Norge kjøper bare 0,3 prosent av soyaen i verden. Men innenfor sporbar og bærekraftig soya i landbruket, er Denofa en av verdens største innkjøpere.

Soyaproduksjon er trolig  den mest overvåkede landbruksproduksjonen i verden. Det bygges omfattende databaser og satellittovervåking over plantasjene, skriver Hans Petter Olsen.  Foto: Mostphotos
Soyaproduksjon er trolig den mest overvåkede landbruksproduksjonen i verden. Det bygges omfattende databaser og satellittovervåking over plantasjene, skriver Hans Petter Olsen. Foto: Mostphotos

Vi går inn i skogbrannsesongen i Brasil. Verdens største regnskogsområde er under press og det er viktig at vi som har mulighet til å påvirke gjør nettopp det. Løsningen kan ikke bli å boikotte alle brasilianske bønder, men å stille tøffere krav til varene vi kjøper og bidra til å skape et robust og velfungerende marked for de som følger spillereglene.

Overskriftene fra Brasil er nedslående. Ikke siden starten på overvåkingen av Amazonas, har det vært flere skogbranner. Siden Bolsonaro tok plass i presidentstolen, har avskogingen økt betydelig. Fra januar til desember i 2019 var avskogingen 83 prosent større enn i samme periode i 2018. 93 prosent av dette var illegalt. Siden nyttår har regnskog tilsvarende tre fjerdedeler av mitt gamle fylke Østfold blitt avskoget. I fjor frøs norske myndigheter sin støtte til regnskogsbevaring. Den politiske linjen virker så langt utilstrekkelig alene for å oppnå resultater. Den viktigste stemmen nå kommer fra næringslivet. Parallelt med å sanksjonere de som hugger av regnskogen, må det bli mer lønnsomt å drive bærekraftig jordbruk i Brasil.

Før jeg valgte å takke ja til jobben som leder for Denofa, Norges største importør og videreforedler av soya til norsk landbruk, forsikret jeg meg om at det vi selger ikke bidrar til negativ bærekraftsutsutvikling. I min relativt korte tid i Denofa, hvor jeg har fått pratet med brasilianske lokale krefter, deler av norsk miljøbevegelse og andre fagpersoner med kompetanse om bærekraftsurfordringene, forstår jeg nå enda bedre hvor viktige nettopp vi som handler med Brasil er for en bærekraftig utvikling i landet. Spesielt hvor viktig det er at vi vet hva vi handler, og hvor det kommer fra.

Hans Petter Olsen er ny administrerende direktør i Denofa. Foto: Denofa
Hans Petter Olsen er ny administrerende direktør i Denofa. Foto: Denofa

Det er mange som vil tjene penger på ulovlige avskogede arealer i Brasil. Det bygges infrastruktur, hugges tømmer, drives kvegdrift og landbruk. Stockholm Environmental Institute har undersøkt avskogede områder mellom 2006-2017. De fant at 10 prosent av de avskogede landområdene ble brukt til soya. Det er altfor mye. All virksomhet som bidrar til press på nye områder er kritisk. Men trøsten er at det store flertallet som driver virksomhet i og med Brasil ønsker etter min oppfatning å drive forsvarlig.

I våres publiserte vitenskapstidsskriftet Science en studie som viser at 20 prosent av all soyaimport til EU kan inneholde råvarer fra ulovlig avskogede områder. Studien sier videre at et lite mindretall, på rundt 2 prosent av gårdene, står for så mye som 62 prosent av den ulovlige avskogingen. Brasilianske myndigheter har allerede mye av informasjonen som skal til for å luke ut de råtne eplene for å sikre avskogingsfri eksport. Dessverre har myndighetene i Brasil ikke vist sterk nok vilje til å gripe inn. I tillegg stiller Kina, som står for 78 prosent av soyaeksporten fra Brasil, få krav til sporing. Derfor er det helt avgjørende at EU skjerper kravene og bidrar til å bygge et mer robust marked for bærekraftig og avskogingsfri soya.

Annonse

"Soyaproduksjon er trolig den mest overvåkede landbruksproduksjonen i verden."

I Norge har vi forbud mot genmodifiserte matprodukter. Det har ført til strenge krav om at soyaen vi tar inn skal være 100 prosent sporbar, ned til hver enkelt gård. Da Denofa i 1996 lanserte et sporbarhetsprogram for soya, var det verdens første storskala sporbarhetsprogram for fôrvarer. Siden den gang har det sikret at norsk kjøtt er fritt for soya fra ulovlig avskogede områder. Norge kjøper kun 0,3 prosent av soyaen i verden. Men innenfor sporbar og bærekraftig soya i landbruket er Denofa en av verdens største innkjøpere; med hele 13 prosent av markedet for bærekraftsertifisert soya.

Soyaproduksjon er trolig den mest overvåkede landbruksproduksjonen i verden. Det bygges omfattende databaser og satellittovervåking over plantasjene. Det er denne overvåkingen som har skapt overskriftene om 6804 branner i juli i år, mot 5318 i juli i fjor. Og det er den samme overvåkingen som kan bidra til å straffe de som driver ulovlig, og premiere de som beviselig driver ansvarlig. Dette får vi til dersom alle andre produsenter også ber om det.

Studiene til Science sier at 80 prosent av brasilianske bønder respekterer loven om skogen. De trenger hjelp fra et større og mer robust marked for soya som er sporbart og bærekraftig. André Guimarães, direktøren for Amazonas-forskningsinstituttet IPAM, sier rett ut at: "Den norske standarden og kravene som stilles til brasilianske soyaprodusenter er veldig viktig for regnskogen. Om norske innkjøp bortfaller, vil vi få et marked med lavere standarder, som igjen vil føre til mer avskoging."

Resultatene har vi sett allerede. Denofa og norsk landbruk henter all sin brasilianske soya fra området Mato Grosso. Der har antallet skogbranner gått betydelig ned. I sterk kontrast til våtmarksområdet sør for Amazonas, Pantanal, der det i juli er registrert tre ganger så mange branner i sommer som på samme tid i fjor. Bønder og myndigheter i Mato Grosso ønsker å posisjonere seg på bærekraftig landbruksproduksjon. De trenger kunder som møter dem med flere krav, ikke boikott. Det er viktig at beslutninger tas basert på det store perspektivet og ikke på bakgrunn av polariserte debatter og unyanserte utspill.

Hva med bøndene i Norge? Har soya plass i et bærekraftig norsk landbruk? I Denofa jobber vi med forsknings- og utviklingsprosjekter på ulike proteinalternativer som kan minke presset på landområder andre steder enn her hjemme; alt fra skog og alger til insekter. Men soya vil fortsatt være en av verdens mest areal- og energieffektive planter, og helt essensielt om vi skal fø en voksende befolkning.

I Denofa ser vi hvordan en liten aktør kan spille en viktig rolle, selv i et stort internasjonalt råvaremarked. Vi ser lyspunkter bak dystre overskrifter. Når flere stiller spørsmål og krav, kan vi snu en trend som går feil vei. Begynn med å kjøpe norsk, om du skal kjøpe kjøtt. Og spør hvor fôret til dyrene kommer fra.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

1,2 milliarder klimaflyktninger vil gi verden helt ekstreme utfordringer