Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Samvirket tar samfunnsansvar

TINE og Nortura har brukt milliardbeløp på en industri som skal sikre næringsgrunnlaget for denne og neste generasjon med bønder.

Verdier: TINE genererer 25.000 arbeidsplasser og bidrar med 20 milliarder kroner i verdiskapning utover egen virksomhet. Foto: Siri Juell Rasmussen
Verdier: TINE genererer 25.000 arbeidsplasser og bidrar med 20 milliarder kroner i verdiskapning utover egen virksomhet. Foto: Siri Juell Rasmussen

I en kommentar 14. januar etterlyser Kato Nykvist i Nationen en større grad av samfunnsansvar hos samvirkene, og reiser spørsmålet om TINE og Nortura bør bruke de samme virkemidlene som andre næringsaktører, i møte med konkurranse og krav om effektivisering. Han peker på samvirkenes ansvar for å sikre matproduksjon over hele landet, god dyrevelferd – og lokale arbeidsplasser.

Vi skjønner bekymringen, men samtidig viser historien at det på ingen måte er grunn til å avskrive samvirkenes bidrag inn i arbeidet med å skape et levende Norge.

For mens effektiviseringstiltak og nedleggelser har en tendens til å stjele overskriftene, er det også skrevet en samvirkehistorie med et positivt fortegn de siste 10 årene.

TINE og våre eiere, har i perioden fra 2009 og fram til i dag investert rundt 12 milliarder kroner i nye eller eksisterende anlegg – i Norge. I perioden 2009 til 2013 investerte TINE i nytt anlegg på Jæren, og utvidelse av anleggene i Oslo, Trondheim og Verdal. I perioden 2014 til 2017 investerte TINE i anleggene på Frya og Tretten. I perioden 2017-2019 har TINE investert i nytt anlegg i Bergen. I 2019 og 2020 investerer TINE i anleggene i Elnesvågen, Verdal og Storsteinnes.

Nortura og våre eiere har bygget nye, topp moderne anlegg på Malvik, Hærland, inkludert Norfersk, nytt hudlager på Skjeberg og den nye Bioco-fabrikken sammen med Felleskjøpet. Vi har også utvidet flere eksisterende anlegg og investert i miljøteknologi for å redusere klimautslippene våre.

Annonse

Innenfor fastlandsindustrien er det ikke mange aktører som kan vise til det samme. TINE og Nortura gjør disse investeringene, fordi vi har tro på norsk landbruk, norsk næringsmiddelindustri – og fordi vi ønsker levende lokalsamfunn, i hele Norge.

Nykvist trekker fram dyrevelferd. Det er en historie vi er stolte av. TINE og Nortura har trolig de friskeste dyrene i verden, vi bruker minst antibiotika sammenlignet med land det er naturlig å sammenligne oss med. Og vi har et rådgiverkorps bestående av veterinærer og fôrspesialister som sammen med bonden jobber for å styrke dyrevelferden hver eneste dag. Dette arbeidet trapper vi opp – ikke ned.

En rapport publisert i 2017 viste at virksomheten til TINE genererer 25.000 arbeidsplasser og bidrar med 20 milliarder kroner i verdiskapning utover egen virksomhet. Det er i sannhet ikke dårlige tall. Det er heller ikke de 3,5 milliardene TINEs melkebønder har fått i etterbetaling de siste 5 årene. Penger som går med til å holde liv i nærbutikker, frisørsalonger, rørleggere og entreprenører.

Nortura sitt samfunnsregnskap som ble utarbeidet for noen år siden, viste at totalt nær 10 milliarder kroner ble utbetalt til bønder over hele landet. Varer og tjenester for 3,4 milliarder ble kjøpt inn fra andre næringer i hele Norge. Og skatter og avgifter fra bønder, ansatte og underleverandører utgjorde i 2017 totalt 4,8 milliarder kroner. Disse pengene skaper velferd, arbeidsplasser og innovasjon i kommuner over hele landet.

Samtidig kan ikke et samvirke, med ansvar for å sikre et næringsgrunnlag for tusenvis av bønder over hele landet, se bort fra tyngdeloven. Når importen øker år for år, kjøtt- og melkekonsumet går ned, og konkurransen hardner til, er det samvirket sitt ansvar å sørge for at grunnmuren er så sterk – at fundamentet for vekst, utvikling og innovasjon er tilstede.

Vi må drive rasjonelt, basert på sunne økonomiske prinsipper – og noen ganger gjøre effektiviseringsgrep som gjør vondt. TINE skal i tiden framover kutte kostnader og redusere antall årsverk. Nortura har nylig gjennomført et stort forbedringsprogram og må samle aktiviteten vår på færre anlegg. Alle bønder i Norge, uavhengig av bosted skal kunne levere slakt til Nortura, men vi kan ikke ha slakteri og foredling i alle landets kommuner. Samtidig har TINE og Nortura altså brukt milliardbeløp på en industri som skal sikre næringsgrunnlaget for denne og neste generasjon med bønder.

Ikke noe stygt sagt om museumsvoktere, men Nortura og Tine er ikke et fortidsminne i glass og ramme. Tvert imot: Samvirket lever og leverer.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi må skape et bærekraftig matsystem nå