Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Samhold i næringa

Jeg har et budskap til dere som er skeptisk til bondeopprøret og et budskap til dere som har mista trua på Bondelaget.

Her er kronikkforfatter Stian Tufte. Foto: Lars Bilit Hagen
Her er kronikkforfatter Stian Tufte. Foto: Lars Bilit Hagen

Løsningen på alle problemer uansett hvor krevende det blir mener jeg er demokratiet og Norges Bondelag eller Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Faglag i demokratisk forhandling med folkevalgt regjering. Men hvis demokratiet ikke fungerer for en hel samfunnskritisk næring blir det opprør. Det er helt naturlig. Når mennesker som jobber døgnet rundt for gård og grunn og sitt bare liv, presses inn i et hjørne uten løsninger, da blir det opprør i første omgang og katastrofe i andre omgang.

Katastrofen er at norsk landbruk som vi kjenner det, basert på familiebruk i hele landet, legges ned for godt. Det er i ferd med å skje, men det kan ikke fortsette. Det kan ikke myndighetene som styrer en av verdens beste velferdsstater stå og se på.

For mange av oss er det for seint allerede. Vi har tømt fjøset og har tatt valget om å ikke bruke livet vårt på dugnadsarbeidet lenger i en av verdens viktigste og beste jobber.

Hvordan kom vi hit? Det er egentlig uinteressant akkurat nå, vi må ha fokus på fremtiden, men i åtte år har Høyre styrt sin blå-blå regjering og vedtatt fantasihistorier som sin egen sannhet om den norske bonden.

De tror med viten og vilje at enda større personlig gjeld for bonden, for å kjøpe enda bedre teknologi, skal gi bonden betydelig bedre økonomi. Norske bønder er allerede blant de fremste i verden på teknologi, det er de nødt for være for å drive gården effektivt alene.

Bøndene jobber i et livslangt perspektiv, men det er kun det kortsiktige bildet vi må forholde oss til nå i en kritisk fase, og der skaper kostbar teknologi høyere gjeld og enda dårligere økonomi for bonden.

Det er helt ufattelig at Høyre ikke ser den sammenhengen. I et slikt åtte år langt politisk landskap, selv om de rød-grønne ikke har vært stort bedre de heller, er det fristende å si at det er tilnærmet umulig å få gjennomslag for noe som helst som ligner en opptrappingsplan uten et solid bondeopprør i ryggen!

Bjørn Gimming og Norges Bondelag har nå vedtatt at lønn skal måles på nivå og ikke utvikling, som er helt avgjørende. Hele den ekstreme kostnadsveksten skal kompenseres og i tillegg skal lønnsgapet tettes opp til andre yrkesgrupper i samfunnet i løpet av fire år.

Dette er helt avgjørende for at unge og lovende bønder skal satse på landbruket. Det gir et minimum av rettferdighet og anstendighet for å legge ned 1,5 – 2 årsverk i året for å lage maten til oss alle!

Dette er et offensivt Bondelag og ganske identisk med hovedkravet i bondeopprøret. Det viser at opprør innenfor lovens rammer utvikler demokratiet. Hadde Bondelaget vedtatt dette uten bondeopprøret? Det får vi aldri vite, og jeg håper ikke det brukes mye energi på å gruble på det.

Det eneste vi kan være helt sikre på er at lidenskapelig engasjement, krystallklart budskap, tydelig stemme, og gode kommunikasjonskanaler ut mot politikere og forbrukere fungerer for å bryte gjennom den daglige jungelen av informasjon.

Opprør er en uunngåelig konsekvens i demokratiet når myndighetene svikter. Da er det opp til demokratiet i næringa, faglaga, å fange budskapet i opprøret og kreve endring på en slik måte at regjeringa forstår alvoret.

Opprør kan komme ut av kontroll, og kan være en trussel mot demokratiet hvis det oppfordres til å melde seg ut av faglag og demontere demokratiet. Vi kan ikke drive landbruket etter opprørsmetoden, det vil aldri myndighetene godta.

Flere av opprørerne er medlemmer av Bondelaget og to av dem er aktivt deltakende lokallagsledere. Jeg har stor tillit til at hensikten med opprøret er å utvikle, ikke avvikle demokratiet. Det er derfor ingen motsetning mellom å melde seg inn og støtte Norges Bondelag og stå bak bondeopprøret.

Samtidig håper jeg på respekt og forståelse for at ledere i faglag av prinsipielle årsaker, ikke gir offisiell støtte til opprør som metode for å fremme kampsaker, men holder fast på demokratiske vedtak.

Opprør

"Opprør er en uunngåelig konsekvens i demokratiet når myndighetene svikter. Da er det opp til demokratiet i næringa, faglaga, å fange budskapet i opprøret og kreve endring på en slik måte at regjeringa forstår alvoret."

Gjennom samtaler på alle nivåer i Norges Bondelag har jeg aldri hørt et vondt ord om bondeopprøret. Derimot har jeg opplevd sterk støtte til alle som engasjerer seg for den norske bonden og norsk matberedskap!

Jeg vil gi Tor Jacob Solberg, Ola Berthling Lie-Husby, Arne Manger, Hans Jørgen Boye og Sven Martin Håland anerkjennelse, respekt og støtte for å ha tatt initiativet til Bondeopprøret som har oppnådd å påvirke grunnvollene i norsk landbrukspolitikk og fått 60.000 mennesker til å signere oppropet.

Jeg vil også hedre alle tillitsvalgte på samme måte som har brukt mye tid på barrikadene og brukt det siste året som en eneste stor valgkamp fram til årets ufattelig viktige jordbruksoppgjør.

Nå straks samles alle lokallag til hvert sitt møte for å lage sine innspill til årets forhandlinger. Du har den ene muligheten, den ene kvelden for at din stemme skal komme ned på blokka til de som forhandler mot Regjeringa på vegne av alle norske bønder.

Lav deltakelse på hvert eneste av disse møtene i lokallagene er en trussel mot resultatet av årets forhandlinger. Det er ingen selvfølge at noen andre fremmer din stemme. Meld deg inn og sørg for å bli med på innspillsmøtet i ditt lokallag uavhengig av hvilket syn du har på faglaga.

Facebook er et fantastisk verktøy for mobilisering og meningsutveksling, men ingenting vedtas på Facebook. Støre, Vedum og Borch registrerer at det er stablet på beina et solid opprør, men de forhandler kun med faglagene.

Du må derfor sørge for å bidra til at opprøret kommer inn i demokratiet uansett om møtet er digitalt eller fysisk. Hvis du hater digitale møter så vær så snill å «svelg en kamel» og sørg for å få hjelp til at teknologien fungerer.

Ta opp en ny fane i nettleseren ved siden av Facebook-engasjementet, og logg deg på årets møte for innspill til det viktigste jordbruksoppgjøret på flere tiår!

Vi hørte ikke noe om bøndene i Støre sin nyttårstale. Derfor vil jeg heller hedre svenskekongen som i fjor var med på utdeling av gullmedalje til alle svenske melkebønder med feilfri melkeproduksjon gjennom 23 år:

NU JÄKLAR, NU KÖR VI!

Neste artikkel

Uforståelig logikk fra Q-meieriene