Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen utarmer distriktene

Problemet med regjeringas politikk er ikke at det kjøres elbil, elsykkel og drikkes kaffe latte i storbyene våre,

Skaper skille: Problemet med regjeringas politikk er ikke at det kjøres elbil, elsykkel og drikkes kaffe latte i storbyene våre, skriver Bjørnar Skjæran. Her er statsminister Erna Solberg på tur i Møre og Romsdal. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
Skaper skille: Problemet med regjeringas politikk er ikke at det kjøres elbil, elsykkel og drikkes kaffe latte i storbyene våre, skriver Bjørnar Skjæran. Her er statsminister Erna Solberg på tur i Møre og Romsdal. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Norge leverer verdiskaping og velferd i verdensklasse når vi klarer å løfte sammen, uten å sette byene og distriktene opp mot hverandre. Med regjeringens utarming av distriktene og våre kompetansearbeidsplasser og velferdstilbud, setter Erna Solberg og Siv Jensen den norske modellen i fare. Arbeiderpartiet vil alltid, og må alltid, styre etter vår ledestjerne – By og land – hand i hand.

I 33 år har jeg hatt verdens beste jobb som gårdbruker. Halvparten av tida har jeg også vært yrkessjåfør, først med egen buss, og senere med egne lastebiler. Å produsere mat er noe av det mest meningsfulle jeg har arbeidet med. Å ta imot nyfødte kalver og kjenne lukta av nyslått gras kan være en god kompensasjon for inntekt langt under sammenlignbare grupper.

Men det holder ikke for alle, og altfor mange bruk legges ned. Landbruket bidrar til at vi har sunn, god og sikker norsk mat. I tillegg bidrar det med flere arbeidsplasser, sørger for at landet ikke er gjengrodd og sikrer en viktig beredskap. Det har vært trist å se hvordan Landbruksdepartementet under Frps ledelse har vært i nesten sammenhengende konflikt med organisasjonene. Kombinert med et ensidig fokus på store bruk, har ikke regjeringen evnet å ha en landbrukspolitikk for hele landet.

Hva skal vi leve av i framtida? Svaret på det er at vi skal leve av arbeidet vårt, naturressursene våre, og mange ulike næringer. Da må vi ha en aktiv næringspolitikk som legger til rette for verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet. Ressursene våre er jo ikke samlet på ett sted!

Da jeg skulle gå på videregående skole, måtte jeg som så mange andre flytte på hybel. Ungdomsårene tilbragte jeg derfor i industribyene Mo i Rana og Mosjøen, og det var rett og slett imponerende å se hvordan vannkraft, politikk og dyktige fagfolk skapte verdier og gode arbeidsplasser.

Jeg er vokst opp med havet utenfor ytterdøra, med fjæra som lekeplass og fersk fisk til middag.

De tre første av disse årene bodde jeg i jernverksbyen, som måtte gjennom en gigantisk omstilling. I dag er det over 100 bedrifter i verdens grønneste og mest energieffektive industripark, og det omsettes og eksporteres for milliarder. Omstillinga var en av de mest vellykkede i europeisk historie. Men det kom ikke av seg selv, det kom som følge av politiske vedtak som ble drevet fram av Arbeiderpartiet, i tett samarbeid med lokale myndigheter og fagbevegelsen.

Slik skapes det verdier for fellesskapet, og ei trygg framtid. Arbeiderpartiet sikret at vi ikke skal ha flere utenlandskabler da Acer-debatten raste, slik at vi kan benytte grønn energi til å skape grønne industriarbeidsplasser for fremtida, og elektrifisere transportsektoren. Det er bra for industrien, det skaper arbeidsplasser i distriktene, det er bra for Norge, og det er bra for klimaet.

Jeg er vokst opp med havet utenfor ytterdøra, med fjæra som lekeplass og fersk fisk til middag. Fiskeri og havbruk er utprega distriktsnæringer som sørger for arbeidsplasser og lys i husan langs kysten vår. De siste tiårene har utviklingen innen havbruk gitt nytt liv på kysten. Lokaleide selskaper bygger viktige kapitalbaser i deler av landet med mangel på risikovillig kapital, og bidrar til samfunnsbygging.

La meg ta et eksempel: Lovund, en øy i min kommune, har hatt en fantastisk befolkningsutvikling. For 30 år siden var befolkningsutviklingen dramatisk i det tradisjonsrike fiskeværet langt ute i havet, og innbyggertallet sank ned mot 200. I dag er det 500 innbyggere, og svært mange unge barnefamilier. Fiskeværet er blitt til et moderne industrisamfunn, som omsetter for flere milliarder. Det er også etablert nytt hotell, treningssenter, squashbane, svømmehall, flerbrukshall, ballbinge og mye mer.

Lokale eiere i havbruksnæringen har vært med på å finansiere det aller meste. Og det produseres enorme verdier for fellesskapet. Som ordfører erfarte jeg hvor viktig det er å ha kontroll på økonomien, både for å skaffe seg handlingsrom for slike satsinger, og for å tilby de beste tjenestene for både barn og eldre. Og hvordan offentlige myndigheter og industrien kan skape mer sammen.

Sjømatnæringen har vært blant de virkelig store vekstnæringene i norsk økonomi de siste årene. Men potensialet er enda større. Vi har levd av havet i mange generasjoner, og skal leve av det også i framtida. Da må vi legge til rette for utvikling av nye arbeidsplasser langs kysten, og sørge for at fellesskapets ressurser gir lys i husan.

Annonse

Men som et industriparti er Arbeiderpartiet også opptatt av at fisken bringes på land, og skaper flere arbeidsplasser og større verdier.

For Arbeiderpartiet handler næringspolitikk om å satse strategisk på de områder der vi har spesielt gode forutsetninger for å lykkes, og fiskeri og havbruk er definitivt blant disse. Da kan vi ikke akseptere at grunnlovene i vår fiskeriforvaltning utfordres, som for eksempel ved at industrien skal få eie båt og kvote.

Arbeiderpartiet er garantisten for at de tre grunnlovene ligger fast: Havressursloven – Deltakerloven – Fiskesalgslagsloven. Slik sikrer vi en variert fiskereid flåte på norske hender, og at vår største fornybare naturressurs ikke tilfaller noen få. Men som et industriparti er Arbeiderpartiet også opptatt av at fisken bringes på land, og skaper flere arbeidsplasser og større verdier.

Vi trenger mer industri, derfor har Arbeiderpartiet også tatt til orde for at vi trenger en egen strategi for hvitfisknæringen. Arbeiderpartiet vil foredle mer fisk i Norge. Da må vi bidra til innovasjon, slik at bedriftene kan ta i bruk bedre teknologi, som kan bidra til at vi lykkes i den beintøffe konkurransen som er innen slakt og foredling. Men først og fremst må vi sikre at fisken bringes på land i kystsamfunnene.

Regjeringas sentraliseringsreformer tapper distriktene for kompetansearbeidsplasser. Enten vi snakker om sykehus, politireform, skattekontor, Nav forvaltning, kommunereform eller ABE-reformen, så velges det å flytte oppgaver og arbeidsplasser fra distrikter og mindre byer.

Dersom vi skal kunne hente ut det beste fra distriktene i form av verdiskaping, så må det legges til rette for at ungdom med høyere utdanning også ser muligheter, med spennende arbeidsplasser som venter på dem. En aktiv distriktspolitikk handler om å legge til rette for arbeidsplasser i privat og offentlig sektor, og gi folk de samme mulighetene uavhengig av hvor de bor.

Vi må verne om den norske modellen, som gjør oss til det mest omstillingsdyktige landet i verden. Da må organisasjonsgraden opp, trepartssamarbeidet styrkes og skattefradraget for fagforeningskontingenten økes. Kraftfulle tiltak for å styrke det velordnede arbeidslivet og de seriøse bedriftene må gjennomsyre politikken.

Vi lever i ei tid med store endringer som krever omstilling. Det kan vi kun lykkes med sammen med fagbevegelsen. På samme måte må vi verne om EØS-avtalen som sikrer markedsadgang for eksportbedriftene, samtidig som vi bevarer selvråderetten vår ved å stå utenfor EU.

Avtalen er avgjørende for eksportnasjonen Norge, særlig i ei urolig tid der internasjonale avtaler er under press, og vi kan se konturene av en handelskrig. De utfordringene avtalen byr på må møtes ved at vi utnytter og videreutvikler det handlingsrommet som finnes.

Problemet med regjeringas politikk er ikke at det kjøres elbil, elsykkel og drikkes kaffe latte i storbyene våre. Problemet er ikke at statsforvaltningen ligger i hovedstaden. Alle land trenger en hovedstad.

Problemet er at regjeringen ikke legger til rette for etableringer i distriktene, ikke bygger bredbånd der markedet ikke ordner opp og ikke bygger flere ladestasjoner for elbiler i hele landet, men gjennom et utall av sentraliserende tiltak utarmer distriktene og skaper et skille mellom by og land.

Vi som har slått fast at det gode liv for oss, det finner vi på landsbygda eller i småbyen, vi er da ikke umoderne! Det vi trenger er like muligheter til å skape gode og livskraftige lokalsamfunn også hos oss. Det er også bra for byene våre og for landet.

Arbeiderpartiet skal være partiet for utvikling, for verdiskaping, for industribygging, for rettferdig fordeling, og for at vi kan være verdens beste land å bo i – i hele landet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Utvikling eller styrt avvikling av mjølkeproduksjonen?