Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Politisk åpning for likere nettleie?

I dag er det adressen din som er den viktigste faktoren når størrelsen på nettleien settes. Det er urettferdig og det gagner ikke kraftsystemet.

Distrikt: Likere nettleie er god distriktspolitikk, skriver innsenderen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Distrikt: Likere nettleie er god distriktspolitikk, skriver innsenderen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Derfor utredes det nå muligheter for likere nettleie i Norge, der andre faktorer enn hvor du bor blir viktige når prisen skal settes.

I Granavoldenerklæringen heter det at regjeringen vil «utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett».

I den anledning har Olje- og energidepartementet (OED) bedt NVE legge fram alternative muligheter for likere nettleie innen 1. oktober i år. Et paradoks er det jo at KrF som fremste talsmann for likere nettleie i Norge hadde flertall på Stortinget for dette, før de gikk inn i regjeringen med Høyre, Venstre og Frp.

Flertallet i Stortinget ble på mange måter byttet mot en passus i regjeringserklæringen. På den bakgrunn vet vi at KrF, som talsmann for likere nettleie i regjeringen, legger mye på vektskålen for at statsråden og regjeringen leverer på dette punktet. Distriktsenergi forventer at forslaget som blir lagt fram gir en reell og rettferdig utjevning av nettleien.

Fem av de ti selskapene med høyest nettleie i Norge ligger i Sogn og Fjordane. Det er underlig, når man bor i Sogn- og Fjordane og ser at kraftproduksjonen går for fullt og fossene flommer over, og samtidig vet at landets dyreste nettleie finnes i nettopp dette området. De har jo mer enn kraft nok, og det er kort vei å transportere denne til husveggen. Likevel betaler sogningene mest i nettleie.

Samtidig sitter man i Oslo nesten uten å produsere kraft og med lange avstander til produksjonskilden, med den billigste tilgangen på strømmen. Det er ikke rart at det reageres i Sogn og Fjordane over dette. Dette er mer enn ett paradoks. Det er urimelig og urettferdig. Endelig ser det ut til at denne urettferdigheten vil bøtes på – om regjeringen vil.

Det synes å være enighet om at forutsetningen for å gjennomføre likere nettleie er at nettselskapene fortsatt jages på effektivitet fra myndighetshold.

Inntekten til selskapene bestemmes av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) basert på en inntektsramme som settes blant annet på bakgrunn av selskapets effektivitet. Hva kunden betaler i nettleie er det følgelig NVE som bestemmer, og det har ingen betydning for den samlede strømregning og for det norske folk om det blir innført likere nettleie for alle eller ikke.

Annonse

Fordi folk flest bor i Oslo og Akershus, betyr likere nettleie for alle at prisen går litt opp for kundene her, mens den i snitt går betydelig ned i Distrikts-Norge.

Distriktsenergi har i lengre tid sett på alternative modeller for likere nettleie i Norge. Nå har vi landet på en god modell der sammenhengen mellom selskapenes effektivitet og nettleien blir svært viktig for størrelsen på nettleien. Vi kaller den «effektivitetsmodellen». I all sin enkelthet innebærer modellen at når selskapene er effektive, får de gjennomsnittstariffen ut til sine kunder. Er de mer effektive enn gjennomsnittet blir nettleien lavere, og er selskapet mindre effektive enn gjennomsnittet får kundene noe dyrere nettleie.

Med en slik modell, vil alle energiverkene i Norge ha mulighet til å tilby kundene sine gjennomsnittstariffen i Norge uavhengig av hvor de er lokalisert, bare selskapet er effektivt nok. I dag er dette nærmest umulig, da det er antall kunder selskapene har å fordele regningen på, samt geografi og topografiske forhold, som i hovedsak avgjør størrelsen på nettleien hos kunden. Modellen utfordrer også nettselskapene i retning av å være så effektive som det er mulig i og med at dette er direkte avgjørende for regningen til kunden.

Modellen er et godt svar på myndighetenes ønske om å opprettholde og forsterke nettselskapenes insentiver til å drive kostnadseffektivt. Modellen gir også myndighetene mulighet til å gi prissignaler via nye effekttariffer.

Effektivitetsmodellen vil for øvrig synliggjøre forskjeller i effektivitet i større grad enn i dag. Det er godt dokumentert at det finnes lite effektive nettselskaper med lav nettleie, og effektive nettselskaper med høy nettleie. Selv om forholdet mellom effektivitet og nettleie er positivt, er det forholdsvis svakt i dag. Det å skifte fra dagens modell med et svakt forhold mellom effektivitet og nettleie, til en modell der forholdet er tilnærmet 1:1 vil selvsagt påvirke bransjen til å bli mer effektiv.

Modellen vil også gi en reell utjevning av nettleien i Norge da spennet i tariffen vil være på ca. 14 øre per KWh mellom det dyreste og billigste nettselskapet i effektivitetsmodellen, mens i dag er spennet på hele 43 øre pr KWh.

Både Frp og Høyre er skeptiske til likere nettleie, eller egentlig er de for, bare selskapene fusjonerer. Her påpekes det at det er for mange nettselskaper i Norge. Fusjoner gjerne om selskapene mener dette er til fordel for kundene og lokalsamfunnet, men ikke bruk likere nettleie som argumentasjon og pressmiddel for færre selskaper og som ledd i en større sentraliseringsdebatt.

Leverer regjeringen på likere nettleie som forventet, forsvinner også de største selskapenes «pressmiddel» for å få kjøpt opp eller innfusjonert den mindre naboen. Det forklarer hvorfor de største selskapene ikke løper etter en løsning som gir likere nettleie i Norge. Regjeringen vet dette og nå gjenstår det å se om det leveres på likere nettleie som forventet, til glede for Distrikts-Norge og til frustrasjon for en del større nettselskaper i Norge.

Likere nettleie for alle er rettferdig, lett å forstå, og det er god distriktspolitikk.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Oppblåst opposisjon