Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura er i knipe

Kan Nortura være markedsregulator med mindre enn 60 prosent markedsandel?

Demonstrasjon: Denne uka var det demonstrasjon for at Nortura sitt slakteri på Otta skal bestå. Foto: Bård Bårdløkken
Demonstrasjon: Denne uka var det demonstrasjon for at Nortura sitt slakteri på Otta skal bestå. Foto: Bård Bårdløkken

Hvor nærme en økonomisk krise vi er eller har vært i er ikke lett å si, men det er jo ikke noe godt tegn at konsernsjef, økonomisjef og sjef for vekst og innovasjon slutter på kort tid.

Det ble tatt opp et lån på 500 millioner. Det er et veldig spesielt lån som gjør at halve beløpet kan godskrives som Egenkapital. Grunnen til at selskapet tar opp lånet er ifølge pressemeldinga fordi dem er i brudd med noen av bankenes lånevilkår.

Så hvordan kom selskapet i en sånn situasjon?

I 2015 ble Hærland ferdigstilt. Anlegget skulle koste 350 millioner, men det kom på 770 før tap i retten. I 2016 hadde Nortura et godt år uten tull. Resultatet endte på 461 millioner og omsetning på 23 milliarder. I 2017 var resultatet på 70 millioner.

Problemene var pakk i papp og lagersvinn, implementering SAP og noe ubalanse. For 2018 er resultatet nede på 26 millioner. SAP belaster fremdeles og det er tatt en pensjonskostnad på 96 millioner. Det er feil i kalkyler og dårlig oppfølging av prosjekter siste 5 år, som har ført til minst 1 milliard tapt for Nortura.

Det er bedring i 2019, men det er ikke tvil om at mye av bedringen skyldes for lave utbetalingspriser til oss eierne. Noe som også er en av hovedårsakene til at de 6 største ammekuprodusentene i Ringsaker nå leverer til private.

Det er ikke bare slakteriet vårt som snur på skillingen. Eierne har store problemer med å få ut de prisene som er avtalt i jordbruksoppgjøret, og det skyldes først og fremst ubalanse i markedet. Det merkes spesielt i sau og gris, men kylling, kalkun, egg og mjølk får jo også smake litt på kostnadene ved et marked ute av kontroll.

I 2013 hadde Nortura toppåret i «moderne» tid på Hedmarksgrisen med 68 prosent markedsandel. Nå er det sunket til 61,4 prosent, ned 6,5 prosentpoeng på 5,5 år. Og nedgangen har akselerert siste 12 månedene. Det har vært en periode der Hedmark har økt svinekjøttproduksjonen med 2300 tonn, av disse tonnene har Nortura økt med 300 tonn. Fra 2013 til i dag har 2 av 15 nye konsesjonshus med slaktegris på Hedmarken gått til Nortura.

Hvordan vil en video på Facebook se ut, med tre etasjer hylende gris i en semitrailer som sitter fast i trafikken i Vålerenga-tunnellen?

Betyr dette noe da? Gris er det for mye av?

Tommelfingeren internt i Nortura har vært 6 kr/kg fortjeneste på foredling av gris. Det betyr at hvert slaktegrishus med konsesjonsstørrelse er verdt 1 million. Ettersom butikkenes egne merkevarer (emv) har økt på bekostning av Gilde er det grunn til å tro at foredlingsgevinsten er mindre. Selv om vi senker gevinsten på å foredle gris fra 6 til 4 kroner vil den tapte markedsandelen koste Nortura om lag 10 millioner i året. Og det er bare i Hedmark.

De siste tallene for markedsandel gris er: Oppland 53 prosent, Østfold (som mista Sarpsborgslakteriet) 57,5 prosent, Vestfold (som har Tønsberg) 70 prosent, Vestlandet 45 prosent, landet 61 prosent.

Hvordan blir det framover? 70 prosent prosent av 2500 purker som er avtalt utrangert, er Nortura, deriblant mange kombinertbesetninger, små besetninger og en purkering på Møre. På Jæren var det så å si ingen respons, spesielt ikke fra de private. (15 purker)

Nå er det ny runde, fordi det er for mye smågris ifht både slaktegrisplasser og ikke minst ifht salg.

Åssen i all verden skal en markedsregulator som har under halvparten av grisen i Rogaland og rundt 60 prosent på landsbasis kunne sette inn tiltak som monner, når de private slakteria og produsenta som leverer dit gir blanke i alt anna enn sin egen baklomme?

Løser du det ved å legge ned griseslaktinga i Hedmark og miste drøssevis med produsenter? Hedmark produserer det samme som Østfold og Vestfold til sammen. 2 av 3 griser på Østlandet befinner seg nord for Oslo. Er det smart å transportere 2 av 3 griser levende gjennom en hovedstad som har innført kjøttfrie kantiner og har et byråd som vil fjerne mest mulig av all transport på 4 hjul?

Annonse

Hvordan vil en video på Facebook se ut, med tre etasjer hylende gris i en semitrailer som sitter fast i trafikken i Vålerenga-tunnelen?

Alle svineprodusenter jeg har prata med som leverer til Nortura Rudshøgda sier det samme: «grisen min skal avlives på Rudshøgda, hvor Nortura videreforedler kjøttet, kan selskapet bestemme sjøl».

Ingen må glemme at vi som leverer til samvirke skaper arbeidsplasser og ringvirkninger rundt slakteriene som betyr mye for hele befolkninga.

For meg som er vokst opp med samvirke på brødskiva så er det ganske lett å dra konklusjonen i hva som skjer: Samvirket har et problem med tilliten etter utallige byggesprekk og tabber.

Når ungdommen tar over er ofte nysgjerrigheten stor til å skvise den siste krona. Den krona får du hos Q-meieriene og Furuseth. Tidligere klarte gammer'n å bremse ved å vise til historie på 20-30-tallet, da gardsbrukene ble halvert i verdi og produsentprisene kollapset.

Nå skylder Nortura mellom 200.000 og 500.000 i medlemskapitalkonto (totalt 520 millioner) til de som har levert gris i mange år. Penga er låst. Kårkællen føler seg lurt og da er selvfølgelig ikke bremseeffekten ovenfor de private slakteriene like god lenger.

Vi som leverer til samvirke tar en for laget. Vi godtar lavere pris, men da forventer vi bedre service og tjenester enn det de private kan tilby. På Hedmarken er det nå motsatt etter at vi har fått bussjåfør med italiensk bil som henter gris og okser.

Før det nye transportopplegget ble rullet ut, var det to biler med hver sin sjåfør i vårt område. Nå er det fire nye biler som henter færre dyr.

Ingen må glemme at vi som leverer til samvirke skaper arbeidsplasser og ringvirkninger rundt slakteriene som betyr mye for hele befolkninga. Det er vi – den norske gardbrukeren – som er på dugnad for at alle skal ha det brukbart.

Det er kun vi som kan klare å regulere markedet, men da må vi ha en oppslutning blant yrkesbrødra våres som gjør oss i stand til å ta grep. Og da må jo dem som drifter selskapet vårt legge til rette for høy oppslutning!

For hvordan hadde det sett ut om halvparten av mjølkebønda skulle tatt hele reguleringa av Jarlsberg-eksporten? Det er det som er situasjonen på kjøtt nå. Derfor er det helt ubegripelig at Nortura, vår egen bedrift, ikke har en tydelig strategi på hvordan de skal øke markedsandelen. Framfor å gå inn i prosjekter og kalkyler som helt sikkert gir avskaling.

Griselinja på Rudshøgda ble bygd for 1300 gris i døgnet. Nå går det 900. Hvorfor ikke prøve å få inn nok gris til denne linja som er veldig god?

Situasjonen er den samme på utnyttelse av griselinja i Tønsberg. Hvorfor ikke sette inn et støt for å få tak i noe av all Østfold-grisen som går til Oslo og dermed ha bedre utnyttelse av anlegg og ikke minst kontroll på varestrømmen?

Om grisen flyttes fra Rudshøgda til Tønsberg blir det god plass til å erstatte ei utslitt sauelinje på Rudshøgda. Er det da fornuftig i neste omgang å kjøre hovedvolumet av sauen fra Hedmarken til Gol, eller å hente et betydelig mindre volum fra Gol til ei ny sauelinje på Rudshøgda?

Nortura Gol har oppslutning på rundt 90 prosent av tilførselen i området, Otta snuser på 90 prosent. Hvorfor ødelegge slik oppslutning og skape bråk for noe som er småpenger opp imot det som er sløst bort på dårlig styring i siste 5 årsperioden?

La oss se litt på historien etter nedleggelser der slakteriet og landbruk har vært den viktigste arbeidsplassen.

I Nord-Østerdal har tilførselen av slakt gått ned til 58 prosent etter nedlegginga på Tynset, etter å ha hatt nesten all tilførselen. For Sør-Fron er det en historisk transportsak og en leveringsprosent i dag på 52 prosent.

Vi eiere har ingen mulighet til å diskutere hemmelige kalkyler, men vi har ett spørsmål til Ledelsen av Nortura som de nå har noen ukers betenkningstid på å svare ut:

Kan Nortura være markedsregulator med mindre enn 60 markedsandel?

Innlegget er gjennomlest og basert på innspill fra rundt 30 eiere av Nortura som leverer til Rudshøgda.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Økt dagligvaresalg for Nortura