Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge i rødt, hvitt og grønt!

Den offisielle merkeordningen for norsk mat er en suksess. Hvorfor?

Sertifisert: Merkevareordningen for norsk mat fyller 10 år. Foto: Nina Sundqvist
Sertifisert: Merkevareordningen for norsk mat fyller 10 år. Foto: Nina Sundqvist

10. mai fyller den offisielle merkeordningen for norsk mat ti år. Nyt Norge er en suksess. Hele ni av ti forbrukere gjenkjenner merket. Hva mer: Halvparten av oss sier at de alltid velger matvarer merket med Nyt Norge når de kan.

Tenk på det - halvparten av oss velger alltid Nyt Norge-merket når vi står foran hyllene og strekker ut hånda for å velge vare. Klart vi roper hurra og spretter en finfin norsk sider fra Hardanger for å feire slikt, vi som jobber med norsk mat! Og når vi er i gang, kan vi også feire at merket er ettertraktet på leverandørsiden. Nylig rullet vare nummer 4.000 med Nyt Norge-garantien ut i butikk.

Når hurra så er sagt, er jeg mer opptatt av å se på hvorfor merkeordningen fungerer. Flere aktører jobber for å få på plass nye merkeordninger for norsk mat og drikke. Hva må til etter vår erfaring? Det som virkelig er interessant er jo ikke at en økende andel forbrukere velger Nyt Norge-garantert mat og drikke, men hvorfor.

Først og fremst må en merkeordning dekke et behov både hos produsenten og forbrukeren. Forbruker må oppleve en verdi i produkter som innfrir kravene i ordningen. Produsenten må se verdi i å lage produkter som innfrir kravene. Høres enkelt ut? Det er det ikke.

Klare krav som kan formuleres enkelt er alfa omega. En fare ved nye merkeordninger er gjerne at avsenderen vil for mye. De konstruerer merkeordninger med utydelige eller for omfattende kravsett. Slikt lar seg ikke kommunisere ut til forbruker.

Antageligvis var det litt av problemet med forløperen «Godt norsk» som ble etablert som et konkurransevirkemiddel for norsk matproduksjon under EU-kampen i 1994. Godt Norsk kombinerte både kvalitetskrav og opprinnelseskrav - komplisert budskapsformidling. Nyt Norge ble derfor vridd til et tydelig opprinnelsesbudskap. Kravene er enkle:

Norske råvarer.

Dokumentasjon av at all produksjon er underlagt strenge, norske regler.

Annonse

Produktet skal være foredlet, pakket og distribuert i Norge.

Neste skritt for å lykkes? Jo, merkeordningen må bygge på et transparent system med regler for å godkjenne, kontrollere og følge opp produktene. Som forbruker får du garantert det du betaler for når du kjøper merket vare. Kort og godt: Ingen liker å bli lurt. Våkne forbrukere følger med og de er kjappe til å «call bullshit». En merkeordning kan bygge på så hederlige motiver den vil, men finnes det ikke kontrollrutiner, vekker den ikke tillit.

Nyt Norge er knyttet opp mot Kvalitetssystemet i landbruket – KSL. Nyt Norge garanterer at bonden har fulgt strenge norske regler og dette dokumenterer bonden gjennom KSL. Først gjør bonden selv en årlig “gårdsselvangivelse”. I tillegg er 70 KSL-revisorer ute og gjør opp mot 5000 revisjoner på gårdene hvert år. Har ikke bonden KSL på plass, blir det ikke Nyt Norge-merke på produktene.

For forbruker er det viktig hvem som «eier» merkeordningen. Hvem vil hva med dette merket, spør de seg. Størst tillit har derfor en troverdig, uavhengig avsender som ikke har egeninteresse i å fremme produktene i seg selv. Myndigheter, ideelle organisasjoner og stiftelser er ideelle fordi interessen er å selge en gitt sak, gitte verdier, gitt kvalitet – ikke en ren egenøkonomi.

Nyt Norge forvaltes av stiftelsen Matmerk. Vi får penger gjennom et godt gammeldags spleiselag der bønder, matindustri, myndigheter og dagligvarekjedene betaler. Men ingen skal ha noe utbytte og vi skal ikke gå med overskudd. Bare gjøre jobben vår best mulig, hvert år.

I festanalysen kommer vi likevel ikke utenom penger. Uten langsiktig finansiering og strategi for å gjøre merkeordningen allment kjent, lykkes den ikke. Vi kan ha verdens beste merkeordning og frelse noen få forbrukere. Men uten at det følger en god porsjon penger tar det uhorvelig lang tid å etablere den. Nyt Norge-garantien er en villet suksess fra bønder og produsenter som har satset, og politikere som har vist vilje til å opprette og opprettholde en langsiktig finansieringsplan. Det er ittno’ som kjem tå seg sjøl.

Nyt Norge er en villet suksess fra bønder og produsenter som har satset, og politikere som har vist vilje til en langsiktig finansieringsplan.

Nyt Norge fungerer utover å bære en variant av det norske flagget, viser responsen fra de årlige forbrukerundersøkelsene. Du tror forbrukerne sier at de velger norsk fordi de mener norsk mat smaker best? Å nei, de er mer samfunnsengasjerte enn som så!

90 prosent svarer at de vil bevare norske arbeidsplasser («produsert og pakket i Norge»). 89 prosent svarer at de heier på den norske bonden og norsk landbruk («laget av norske råvarer»). 94 prosent svarer at de opplever norsk mat som trygg («strenge norske regler»). Det er innholdet i ordningen, dét!

Nyt Norge skal gjøre det enkelt for forbrukere å velge norsk. Så da sier vi skål - og midt i rekka av festdager kan vi vel, på jubileumsdagen, koste på oss et hurra for (Nyt) Norge i rødt, hvitt og grønt!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Har du glemt noe, Bollestad?