Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Naturbasert reiseliv kan komme styrket ut av koronakrisen

Aktiviteter i naturen kan komme til å bli enda viktigere på grunn av koronapandemien. Markedet for naturbasert reiseliv kan derfor på sikt bli større enn det var før pandemien traff oss.

Det vil være klokt å satse på reiselivstilbud der det går an å være sammen i mindre grupper og der plassen er god . Og det er det jo som regel i naturen, skriver kronikkforfatterne. Foto: Mostphotos
Det vil være klokt å satse på reiselivstilbud der det går an å være sammen i mindre grupper og der plassen er god . Og det er det jo som regel i naturen, skriver kronikkforfatterne. Foto: Mostphotos

Av professor Peter Fredman, professor Jan Vidar Haukeland og førsteamanuensis Knut Bjørn Stokke ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, forsker Petter Dybedal i Transportøkonomisk institutt og forskningsleder Magnar Forbord i Ruralis.

Reiselivet har vært i sterk vekst i Norge. Samlet turistkonsum er beregnet til over 180 milliarder kroner. Overnattingsstatistikk fra SSB viser et sammenhengende oppsving fra januar 2014 og frem til februar 2020.

Men med koronaepidemien kom pålegg om stengte grenser og sosial distansering. Det er åpenbart at reiselivet har svært lite gunstige vilkår i denne situasjonen.

Reiseliv er en sosial aktivitet, der folk reiser sammen og deler opplevelser. Mye av reiselivet i Norge er naturbasert. I denne sektoren finner vi mange små bedrifter som rammes hardt og brutalt av tiltakene som er innført for å håndtere covid-19-pandemien.

Men finnes det likevel typer av bedrifter som klarer seg bedre gjennom krisen enn andre? Kanskje sårbarheten ikke nødvendigvis er avhengig av bedriftenes størrelse, men av hvor allsidige og fleksible de er? Kan bedrifter som har flere typer inntektskilder, være mer robuste enn bedrifter som driver spesialisert?

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) har de siste fire årene studert det naturbaserte reiselivet i Norge sammen med Transportøkonomisk institutt, Norsk institutt for naturforskning, Ruralis (Institutt for rural- og regionalforskning) og Høgskulen på Vestlandet i forskningsprosjektet Biotour. Forskningen fokuserer på nøkkelbetingelser for utvikling av det naturbaserte reiselivet i Norge som grunnlag for næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

I tenkningen rundt fremtidige scenarier for reiselivet er det ikke mange som frem til nå har vært opptatt av faren for pandemier, selv om vår litteraturstudie om trender peker på effekter av denne helserisikoen.

Naturbaserte reiselivsbedrifter finnes hovedsakelig i distriktene, i små og gjerne lite befolkede områder med rikelig tilgang på naturområder, noe som innebærer lite smittepress. I tillegg betjener mange av disse bedriftene ofte mindre grupper av kunder – også det innebærer liten fare for smitte.

Forskning på internasjonale trender i det naturbaserte reiselivet peker på både bærekraftelementer og helsefremmende aktiviteter som sentrale – noe vi mener denne sektoren må ta med seg videre fremover.

Annonse

Naturbaserte reiselivsbedrifter finnes hovedsakelig i distriktene, i små og gjerne lite befolkede områder med rikelig tilgang på naturområder, noe som innebærer lite smittepress.

Covid-19-pandemien utsetter det norske samfunnet for stress og påkjenninger. Den utfordrer på flere måter samfunnets evne til å opprettholde sine funksjoner, noe forskere kaller resiliens. I disse tider er det særlig den økonomiske resiliensen som blir utfordret. Bedrifter og lokalsamfunn som har gjort seg avhengig av turisme, sliter med å få hjulene til å gå rundt.

Vi har observert en sårbarhet i satsingen på ensidig masseturisme i små lokalsamfunn. Reiselivet bør derfor kobles tettere med andre lokale næringer. Kvalitet i tilbudene vil gjøre bedriftene mindre avhengige av å ha mange gjester for å oppnå en tilfredsstillende økonomi, i tillegg til at de blir mindre sårbare for spredning av smitte.

Lokalsamfunn vil være mindre økonomisk sårbare ved pandemier, eller andre ytre stressfaktorer, hvis det finnes ulike typer næringer lokalt, og dersom befolkningen har flere inntektskilder. Generelt viser forskningen vår at naturbasert reiseliv kan bidra til samfunnets resiliens på flere måter:

* Økonomisk - gjennom økt mangfold i reiselivets og samfunnets livsgrunnlag.

* Sosialt - gjennom styrket sosial kapital og sosial samhørighet.

* Miljømessig - gjennom økt kunnskap om og forståelse av hvor viktig det er å ta vare på naturmangfoldet.

Det er interessant å se hvordan det lokale friluftslivet ser ut til å få et oppsving i disse tider. Vår kartlegging av naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge viser at fiske, fotturer, arrangement, båtturer, landeveissykling, naturfotografering og fuglekikking er de mest utbredte aktivitetstilbudene. Dette er gode tilbud til et folk med lange friluftslivstradisjoner.

Jo lenger pandemien varer, desto mer vil den påvirke markedene og potensielle gjester i det naturbaserte reiselivet. I tiden fremover kan det derfor være formålstjenlig å satse mer på lokale og regionale tilbud og markeder. Det vil være klokt å satse spesielt på tilbud der det går an å være sammen i mindre grupper, og ha god plass. Og det er det jo som regel i naturen.

Vår konklusjon er at aktiviteter i naturen kan komme til å bli enda viktigere på grunn av koronapandemien. Det betyr at markedet for naturbasert reiseliv på sikt kan bli større enn det var før pandemien traff oss.

Men det vil være behov for å utvikle og tilpasse tilbudene, både med henblikk på endrede markedsutsikter og nye krav til samfunnssikkerhet. Det trengs mer fokus på dette nå – fra bedrifter, myndigheter og samfunn.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi må ikke skatte oss bort fra det grønne skiftet